Leadership

Nederlands

Tuckman and Belbin go hand in hand

As early as 1965, Dr. Bruce Tuckman carried out pioneering work in the field of group dynamics in Ohio (US), and, a few years later, Dr. Meredith Belbin started his first experiments on observable behaviour in teams in Cambridge (UK).

Engels

Mediation ... dealing with conflicts in a healthy way

Mediation - what is that?

Intervention in a dispute, mainly between two parties, by a neutral third party who convenes negotiations, evaluates the arguments of both parties and proposes a - non-binding - solution. To be differentiated from 'arbitration', where the neutral party may take a binding decision. (Source: WordPress Hosting).

Mediation – when does a situation lend itself to mediation?

Engels

Lean transformation als aanpak voor succesvolle verandering

De meeste organisaties worstelen met de hoeveelheid en snelheid waarmee nieuwe veranderingsprojecten worden gedefinieerd. Het is niet eenvoudig om vaste resources toe te wijzen aan deze lange termijn projecten. Bovendien duren deze projecten meestal lang, waardoor heel wat medewerkers de neiging hebben om af te haken, omdat resultaten (te) lang uitblijven.

Nederlands

Mediatie ... gezond met conflicten omgaan

Mediatie – wat is het?

Tussenkomst bij een geschil, voornamelijk tussen twee partijen, door een neutrale derde die onderhandelingen belegt, de argumenten van beide partijen beoordeelt en een - overigens niet bindende - oplossing voorstelt. Te onderscheiden van 'arbitreren', waarbij de neutrale partij wel een bindende beslissing mag nemen. (Bron: WordPress Hosting).

Nederlands

Tuckman en Belbin gaan hand in hand

Reeds in 1965 verrichtte Dr. Bruce Tuckman baanbrekend werk op vlak van groepsdynamiek in Ohio (US) en een aantal jaren later was het Dr. Meredith Belbin die zijn eerste experimenten starttte rond observeerbaar gedrag in teams in Cambridge (UK).

Nederlands

De kracht van Agile en Scrum

Scrum ontstond als methode om software te ontwikkelen midden de jaren 90 vanuit het Lean gedachtengoed. De vernieuwende principes die werden gebruikt in Scrum vormden mee de basis voor het ontstaan van de Agile filosofie, zoals verwoord in het “Agile Manifesto” in 2001. Intussen vonden de principes van Agile en Scrum ook ingang in bredere domeinen zoals productontwikkeling en project management.

Nederlands

Coaching ... what's in a name?

Iedereen coacht iedereen en op alles! Toch beschrijft coaching oorspronkelijk een heel duidelijk afgebakend gebied: coaching vindt plaats als noch de coach (of leidinggevende) noch de coachee (of medewerker) aan het begin van een coachingtraject een oplossing voor ‘het probleem’ heeft. Even vergelijken dan maar … 

Nederlands

Agile & SCRUM, projecten effectiever managen

De huidige volatiele en complexe business omgeving maakt dat we ook in project management minder kunnen terugvallen op strakke planningen en vast gebeitelde “baselines”. Vanuit de Agile mindset die ontstond in de jaren ’80, biedt SCRUM ons een methodiek die een iteratieve, incrementele projectvoortgang mogelijk maakt in nauwe afstemming met de klant. Stanwick begeleidt organisaties om met SCRUM te (leren) werken en beschikt over gecertificeerde SCRUM Masters.  

Nederlands

Mensen echt laten nadenken ... hoe doe je dat?

Of ... wat hebben tennisballen en complimenten gemeenschappelijk? Om het antwoord al onmiddellijk te geven: ze helpen bij het nadenken! Hoe? Onlangs vroeg een klant me een belangrijke workshop volgens de principes van ‘The Thinking Environment’ te geven. U weet het nog: het spraakmakende boek ‘Time to think’ van Nancy Kline, met als belangrijkste boodschap “we are all equal as thinkers”.

Nederlands

Insights Discovery® om jouw persoonlijke effectiviteit te verhogen

 

 

Ben je ook een professional die goede en kwalitatieve relaties wil opbouwen en onderhouden met zijn stakeholders? Heb je daarbij dan ook af en toe het gevoel dat dit ‘connecteren’ moeilijk en stroef verloopt en dat jullie niet echt op dezelfde golflengte lijken te zitten, ondanks je open en luisterende houding?

Nederlands
Subscribe to RSS - Leadership

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on