Organisational Development

Nederlands

"Het Nieuwe Organiseren", de video van onze workshop

Cyane organisaties, Netwerkorganisaties, Holacracy, Zelfsturende organisaties… Deze concepten kleuren vandaag het denken over organisatievormen. Wat ze gemeen hebben is dat ze telkens antwoorden proberen te bieden aan minstens volgende vragen:

Nederlands

Innovatieve Arbeidsorganisaties (IAO) ontwikkelen

Operationele uitmuntendheid (OpEx) realiseren met gedreven, betrokken medewerkers in uitdagende jobs, daar streeft een Innovatie Arbeidsorganisatie (IAO) naar. Elk bedrijf streeft naar economische toegevoegde waarde: winstgevendheid, het bereiken van strategische doelen, maximale klantentevredenheid genereren, slagvaardigheid, innovatie … Daartoe zet het bedrijf middelen en mensen efficiënt en duurzaam in.

Nederlands

Het Nieuwe Organiseren: waarom en waarom nu?

Méér dan oude wijn in nieuwe zakken?

 

Het Nieuwe Organiseren, Reinventing Organizations, Innovatieve Arbeidsorganisaties, Zelfsturende teams, Entreprises Libérées, ... Het is vandaag moeilijk te ontsnappen aan de nieuwste management hype. Maar is het dat? Een tijdelijke hype? Of is er toch iets structureels aan de hand?

Nederlands

Over georganiseerd en harmonieus samenwerken …

Hoe gaan we om met legitieme vragen naar meer inspraak en betrokkenheid van de medewerkers? Hoe geven we medewerkers (terug) impact op hun werkdomein? Hoe creëren en stimuleren we eigenaarschap? In Het Nieuwe Organiseren (HNO) is het antwoord hierop: via samenwerking, teamwerk dus!

Nederlands

Successful start with Intervision

You are learning from colleagues the whole day long. You learn from each other's approach during team meetings, pass on your know-how during a one-to-one conversation, and golden tips are even given while you’re at the coffee machine. But do you, as an organisation, want to stimulate and manage learning from each other? Intervision can then certainly provide added value as a methodology. This form of learning in small groups of peers focusses on the questions and challenges arising from the daily work practice.

Engels

Making an organization photo with the TAO 2.0

Let‘s start from what is already there (and is good)

Every organisation that wants to improve and grow is obliged to look at where its own strengths lie. Building on what is already working is not only an indication of a sense of reality, but is often also just smart. Changing costs a lot of energy, and you enter a path with unprecedented obstacles.

Engels

Het Nieuwe Organiseren - sfeerbeelden

Co-creatie is per definitie samen-werken. Hierbij enkele sfeerbeelden van het Stanwick event op 14 november 2017 rond het Nieuwe Organiseren.

Nederlands

Het maken van een organisatiefoto met de TAO 2.0

Laat ons vertrekken van wat is (en goed is)

Elke organisatie die wil verbeteren en groeien is het aan zichzelf verplicht ook te kijken waar de eigen sterktes liggen. Verder bouwen op wat reeds werkt is niet enkel een teken van realiteitszin, maar vaak ook gewoon slim. Veranderen kost immers veel energie, en je betreedt een pad met ongekende hindernissen.

Nederlands

Succesvol aan de slag met Intervisie

Leren van collega’s doe je een hele dag door. Tijdens teammeetings leer je van elkaars aanpak, tijdens een één-op-één gesprek geef je kennis door, zelfs aan de koffiemachine wordt er al eens een gouden tip gegeven.Wil je als organisatie het leren van elkaar echter iets bewuster stimuleren en managen? Dan kan intervisie als methodiek zeker en vast een meerwaarde hebben. Deze vorm van leren in kleine groepen van peers zet de vragen en uitdagingen uit de dagelijkse werkpraktijk centraal. Via een (semi)-gestructureerde aanpak van leergesprekken wordt toegewerkt naar inzichten en adviezen.

Nederlands

Slim connecteren met je stakeholders

Hoe Insights Discovery jou kan helpen in het succesvol managen van je stakeholders?

Vandaag functioneren business professionals meer en meer in een (virtueel) netwerk, waarbij stakeholder management en netwerking als cruciale succesfactoren worden benoemd. Maar hoe leer je dit nu ‘netwerken’? Welke vaardigheden dien je dan precies onder de knie te krijgen?

Nederlands

Pagina's

Subscribe to RSS - Organisational Development

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on