Over georganiseerd en harmonieus samenwerken …

blog

Hoe gaan we om met legitieme vragen naar meer inspraak en betrokkenheid van de medewerkers? Hoe geven we medewerkers (terug) impact op hun werkdomein? Hoe creëren en stimuleren we eigenaarschap? In Het Nieuwe Organiseren (HNO) is het antwoord hierop: via samenwerking, teamwerk dus!

Teamwerk draait rond het gericht inzetten van medewerkers die, dank zij hun verschillen, elkaar aanvullen en versterken en zo tot resultaten komen. Teamleden krijgen het vermogen en de bevoegdheid binnen hun proces hun werk te regelen. Teamwerk moet echter worden gestructureerd, aangestuurd. Doelen, rollen en werkafspraken worden grondig uiteengezet, gedeeld en individueel aanvaard.

Teamsamenstelling

Het team is op een goed afgebakend geheel van activiteiten gericht zodat de teamleden gezamenlijk een set goed gedefinieerde resultaten kunnen nastreven, de teamleden mogen zich fysiek op niet al te grote afstand van elkaar bevinden en de betrachting is maximaal 12 leden onder te brengen in één team. Het is vaak verleidelijk reeds bestaande teams zonder meer te accepteren als zelfsturend …   maar zijn deze bestaande groepen inderdaad georganiseerd rond duidelijk afgebakende processen, een strikt criterium voor de goede werking?

Concrete teamdoelstellingen

Zonder gemeenschappelijke doelstellingen geen team. Om van een groep van individuen een team te maken, moet men op dezelfde trofeeën jagen: hoge, haalbare doelstellingen, precies geformuleerd, begrijpelijk en direct beïnvloedbaar door het team.

Competentiegroei

Een goede taakroulatie en polyvalentie zijn de eerste stappen naar teamwerk. Willen we de bevoegdheid van bepaalde taken delegeren aan teams dan moeten we ervoor zorgen dat ze over de nodige competenties beschikken, dat ze affiniteit hebben met de nieuwe taken en deze ook willen aanleren en uitvoeren. Een polyvalentiematrix kan hierbij een teaminstrument worden.

Visualisatie

Zien doet denken. Denken doet handelen. Handelen geeft resultaten. Visualisatie of het zichtbaar maken van wat het team kan beïnvloeden vervult een niet te onderschatten stimulerende rol.

Communicatie

Teamwerk staat of valt met hoe teamleden relaties opbouwen met elkaar en met hun omgeving. Het gevoel eendrachtig aan een gemeenschappelijk project te werken ontstaat door frequente communicatie, doelbewust en gepland overleg.

Relatieopbouw en teambuilding

In een team werken is niet gemakkelijk. Het vergt een aantal (inter)persoonlijke vaardigheden zoals assertieve en effectieve communicatie, feedback geven en krijgen, vergadervaardigheid, omgaan met gevoelens, overleg- en besluitvaardigheid, probleemoplossend denken, hanteren van conflicten. Het ontstaan van een team, de ontwikkeling van het ‘wij-gevoel’, volgt bepaalde groepsdynamische wetmatigheden die niet ongestraft kunnen worden genegeerd. Een teamcoach heeft hiervoor oog. 

Met zijn TAO 2.0-assessment heeft Stanwick een raamwerk en aanpak om een stand van zaken op te maken voor elke organisatie,. De Teamwerk-lens zoomt in op de maturiteit van teams en onderzoekt hoe mensen samenwerken op microniveau, hoe teamdoelstellingen worden bepaald, welke teamafspraken rond interne werking gemaakt worden. Dit aspect van de foto geeft aan in welke mate teams echt werken. Bouwen aan effectieve teams en vaardig inspelen op teamdynamiek zijn 2 speerpunten van de Stanwick consultants.

 

 

0

Workshops

Gelieve een volgorde aan te geven (van 1 (absolute voorkeur) naar 4 (kleinste voorkeur)) welke workshop van welk bedrijf u wenst bij te wonen.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Teamwork

Vandaag wordt het blijvende succes van ondernemingen sterk bepaald door de inzet en betrokkenheid van medewerkers die in teams hun werkproces beheren en verbeteren. Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van een nieuw team, het versterken van een bestaand team tot het verzelfstandigen van een groep van medewerkers tot een (semi-)autonoom of zelfsturend team waarin de teamplayer centraal staat.

Nederlands

Contacteer Lieve

Klik hier

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on