Voortschrijdend inzicht als enige constante

Samen-werken
Teamwork

Hoe gaat het met ons?

Elke sector, elk bedrijf, elke familie en elk individu voelt vandaag de gevolgen van de Corona-crisis. Vandaag is niet gisteren en morgen biedt mogelijks ook geen antwoord op vandaag. Als Stanwick hebben we de goede (ingebakken) gewoonte om – ook bij klanten – steeds te vertrekken van de huidige situatie om vervolgens de toekomstsituatie in kaart te brengen. De huidige context verandert echter van dag tot dag, waardoor het onmogelijk is om de toekomstsituatie helder te krijgen. Ook wij worden dus in onze gewoontes flink uitgedaagd en moeten ons baseren op voortschrijdend inzicht. Een van onze collega’s verwoordde het laatst heel mooi: “het voelt alsof de poten van onder onze stoel worden weggezaagd.” Hoe gaan wij als Stanwick nu om met deze onzekere tijden? Zoals onze managing director het stelt: wat we kunnen vermijden, vermijden we. We zorgen voor elkaar en voor onze klanten.

Balanceren tussen begrip en continuïteit

Bij klanten voelen we uiteraard ook alles bewegen en willen we in de eerste plaats vooral begrip tonen voor hún uitdagingen, maar blijven ook zoeken naar een evenwicht met het continueren van onze projecten die hen verder helpen. Hierbij zijn telewerk en thuiswerk de regel, tenzij het voor de continuering van business-kritische projecten noodzakelijk is om on site bij klanten te zijn. We schakelen snel in onze methodieken (cfr vorige blog) en willen ook de klant uitdagen om creatief om te gaan met hún potentieel vrijgekomen tijd. Waar mogelijk wordt zo misschien net een inhaalbeweging gemaakt in het project. Met onze eigen extra capaciteit schakelen ook wij een versnelling hoger met kleine projectteams en scherpe deadlines voor onze Stanwick ‘bucket list’ zoals kennisontwikkeling en -beheer. We houden hierbij ook rekening met de mogelijks veranderende klantennoden in de toekomst, naar aanleiding van de huidige woelige periode, en proberen dan ook verschillende scenario’s te voorzien om hierop in te spelen.

Diversiteit in ons team helpt

We behoren misschien niet tot de zorgsector (waar we overigens tonnen respect voor hebben dezer dagen), maar toch is ‘zorg’ de absolute kern van onze actuele visie. In de eerste plaats naar onze eigen medewerkers toe, kunnen we de zorg voor elkaar niet genoeg benadrukken. We blijven meer dan ooit met collega’s connecteren en inchecken hoe het met elkaar gaat. Ook ons managementteam aligneert rigoureus op dagelijkse basis, omdat de tijden nu eenmaal vragen om een zeer wendbare aanpak, en stuurt op basis daarvan elke dag een interne communicatie uit. “Dat dagelijks overlegmoment is nodig om te kunnen blijven sturen, maar ook voor het managementteam zelf. Er heerst een sfeer van ‘we gaan ervoor’", aldus het managementteam. "En we zijn ook best fier dat we ervoor kiezen om continu transparant te zijn en vooral dat onze medewerkers zo matuur en begripvol zijn om met die wijzigende boodschappen om te gaan.” Een fundament van vertrouwen maakt open dialoog mogelijk, waardoor we gefocust én betrokken als team te werk kunnen gaan (en zo zien we het team-model van Lencioni perfect toegepast bij onszelf).  

Met andere woorden, onze ratio heeft ervoor gezorgd dat we ons hoofd niet in het zand steken en zeer snel een governance hebben opgezet voor deze unieke situatie. Zo blijven we te allen tijde zeer alert en actiegericht. Ons gevoel daarnaast zegt ons vooral de connectie met elkaar op dagelijkse basis te bewaren, wat de familiale sfeer enkel nog verdiept. Samen staan we sterk!

 

 

 

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email