Business Excellence

Nederlands

De kracht van Agile en Scrum

Nederlands

Scrum ontstond als methode om software te ontwikkelen midden de jaren 90 vanuit het Lean gedachtengoed. De vernieuwende principes die werden gebruikt in Scrum vormden mee de basis voor het ontstaan van de Agile filosofie, zoals verwoord in het “Agile Manifesto” in 2001. Intussen vonden de principes van Agile en Scrum ook ingang in bredere domeinen zoals productontwikkeling en project management.

Subscribe to RSS - Business Excellence

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on