Organisational Development

Nederlands

"Het Nieuwe Organiseren", de video van onze workshop

Nederlands

Cyane organisaties, Netwerkorganisaties, Holacracy, Zelfsturende organisaties… Deze concepten kleuren vandaag het denken over organisatievormen. Wat ze gemeen hebben is dat ze telkens antwoorden proberen te bieden aan minstens volgende vragen:

Innovatieve Arbeidsorganisaties (IAO) ontwikkelen

Nederlands

Operationele uitmuntendheid (OpEx) realiseren met gedreven, betrokken medewerkers in uitdagende jobs, daar streeft een Innovatie Arbeidsorganisatie (IAO) naar. Elk bedrijf streeft naar economische toegevoegde waarde: winstgevendheid, het bereiken van strategische doelen, maximale klantentevredenheid genereren, slagvaardigheid, innovatie … Daartoe zet het bedrijf middelen en mensen efficiënt en duurzaam in.

Leiderschapsperspectieven voor het werken in de toekomst

Nederlands

Stanwick ontmoet prof. Frederik Anseel

"Het Nieuwe Organiseren vraagt om nieuwe recepten. Je kan geen wendbare organisatie bouwen als je niet toelaat dat mensen zelf wendbaar zijn." Een statement die prof. Frederik Anseel maakte tijdens zijn gesmaakte interventie in Stanwick voor onze klanten en onze eigen medewerkers. Hij gaf ons inzichten mee hoe

De kracht van intern ondernemerschap ten volle benutten

Nederlands

Stanwick lanceerde vorig jaar zijn TAO 2.0 kader rond Het Nieuwe Organiseren (HNO). De kerngedachten hierbij is het durven (her)ontwerpen van een organisatie op basis van betrokkenheid,  vertrouwen (in plaats van controle), autonomie (in plaats van sturing) en ondernemerschap bij elke medewerker. Intern ondernemerschap bevorderen is niet makkelijk maar wel doenbaar indien leidinggevenden zich goed bewust zijn van hun eigen rol en van het levend voorbeeld dat zij hiervoor kunnen zijn.

Leidt teamautonomie tot beter samenwerken?

Nederlands

Indien we het woord “autonomie” opzoeken in een woordenboek, vinden we volgende definitie:  "zelfstandig, op zich staand, zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen". Op het eerste zicht kan het vreemd lijken dat autonomie een belangrijk element is van het Nieuwe Organiseren en dus ook van ons TAO 2.0 model. Het Nieuwe Organiseren gaat fundamenteel toch over beter samenwerken? Staat dat dan niet haaks op ‘zelfstandig handelen’?

Het Nieuwe Organiseren: waarom en waarom nu?

Nederlands

Méér dan oude wijn in nieuwe zakken?

 

Het Nieuwe Organiseren, Reinventing Organizations, Innovatieve Arbeidsorganisaties, Zelfsturende teams, Entreprises Libérées, ... Het is vandaag moeilijk te ontsnappen aan de nieuwste management hype. Maar is het dat? Een tijdelijke hype? Of is er toch iets structureels aan de hand?

Over georganiseerd en harmonieus samenwerken …

Nederlands

Hoe gaan we om met legitieme vragen naar meer inspraak en betrokkenheid van de medewerkers? Hoe geven we medewerkers (terug) impact op hun werkdomein? Hoe creëren en stimuleren we eigenaarschap? In Het Nieuwe Organiseren (HNO) is het antwoord hierop: via samenwerking, teamwerk dus!

Successful start with Intervision

Engels

You are learning from colleagues the whole day long. You learn from each other's approach during team meetings, pass on your know-how during a one-to-one conversation, and golden tips are even given while you’re at the coffee machine. But do you, as an organisation, want to stimulate and manage learning from each other? Intervision can then certainly provide added value as a methodology. This form of learning in small groups of peers focusses on the questions and challenges arising from the daily work practice.

Making an organization photo with the TAO 2.0

Engels

Let‘s start from what is already there (and is good)

Every organisation that wants to improve and grow is obliged to look at where its own strengths lie. Building on what is already working is not only an indication of a sense of reality, but is often also just smart. Changing costs a lot of energy, and you enter a path with unprecedented obstacles.

Het Nieuwe Organiseren - sfeerbeelden

Nederlands

Co-creatie is per definitie samen-werken. Hierbij enkele sfeerbeelden van het Stanwick event op 14 november 2017 rond het Nieuwe Organiseren.

Pagina's

Subscribe to RSS - Organisational Development

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on