Kritische succesfactoren voor succesvol change management

U bent hier

De juiste 'change' benadering kiezen


Omdat organisatieveranderingen een grote mate van onzekerheid in zich hebben, kan een fasen-model ertoe bijdragen dat een zekere sturing van het veranderingsproces kan ontstaan. In dit geval spreken we van stapsgewijze verandering (planned change) waarbij een rationele analyse en planning als uitgangspunt dient. Er is een duidelijk gewenst doel geformuleerd door de leiding (top-down) en de uitrol vindt plaats op een projectmatige manier.
Anders dan de stapsgewijze verandering vereist de co-designed change nieuwe denkwijzen en gedragsnormen. Hier is de richting en de te volgen weg veel onduidelijker en wordt door middel van het betrekken van een brede groep sleutelfiguren samen gezocht naar een bestemming.

In de praktijk zijn veranderingsprocessen een unieke combinatie van beide benaderingen.


Vanuit de gedachte dat elke organisatie en elke verandering uniek is, zal de Stanwick adviseur in eerste instantie de juiste keuze maken in de manier waarop het veranderingsproces zal worden begeleid: een projectmatige (blauwdruk) benadering of een aanpak waarbij vanuit het 'hier en nu' en vanuit een brede betrokkenheid de te volgen weg samen met de klant wordt uitgestippeld.

 

Kritische succesfactoren

Vanuit onze jarenlange ervaring identificeren we vijf kritische succesfactoren die helpen bij het opzetten van een veranderingstraject:

  • Samen, als verantwoordelijken voor de organisatie, een duidelijk doel hebben. Erin geloven, er samen in geloven en bereid zijn om dit mee te realiseren
  • Het doel van de verandering bekend maken in de organisatie: er energie in steken, het niet als normaal of voor de hand liggend beschouwen dat mensen meteen "mee" of "pro" zijn
  • De inspanningen van groepen en individuen richten op de gewenste richting: dit is hen o.a. "verplichten" om zelf hun bijdragen uit te drukken en zodanig hun engagement en betrokkenheid te verzekeren
  • Na de richting te hebben vastgelegd, systematisch het proces van nabij te volgen en te realiseren. Ervan uitgaan dat dit geen spontaan proces is en dat je dit op consistente wijze moet sturen en opvolgen
  • Daar waar nodig, vorming en opleiding op maat aanbieden: op maat per doelgroep, via speerpuntbenadering

 


Opleiding Change Management

Voor onze klanten bieden we op maat gemaakte opleidingen aan voor medewerkers van alle niveaus. Hierin gaan we op een interactieve en speelse manier met de deelnemers in op de bijzondere aspecten van change management en de invloed van verandering op zowel de individuele werknemer, het team en de organisatie.

Topics die aan bod komen zijn o.a.
"Change” als organisatiefenomeen
• Generieke veranderingsmodellen (“Lewin”, “Beckard & Harris”, “Stanwick”)
• 8 valkuilen bij verandering (“Kotter’s 8 steps”)
• Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid
“Change” op niveau van de individuele medewerker
• Transitiecurve bij verandering (ontkenning -> weerstand -> exploratie -> commitment)
• Creëren van betrokkenheid (Stanwick’s 6 stappenmodel)
Vaardigheden voor de interne 'change agent'
• (h)erkennen van weerstand bij invoering
• Leren omgaan met weerstanden
• Procesadvisering: verschil tussen proces en inhoud
• Herkennen van kernkwaliteiten en valkuilen als adviseur (model van Ofman)
 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on