Omgaan met weerstand

U bent hier

"De enige die op verandering wacht is de baby met een natte luier" (Manfred Kets De Vries)

Veranderingen impliceren veranderingen in gedrag. Mensen zitten hier zelden op te wachten. Als medewerkers direct voordeel in de verandering zien, is de verandering welkom. In alle andere gevallen mag je weerstand verwachten. Daarom is het zien en voelen van weerstand bijna altijd een positief signaal: het betekent dat de veranderingsboodschap is aangekomen en dat de eigenlijke verandering reeds begonnen is.

In Stanwick zien we daarom weerstand als 'normaal' en biedt het de kans om de verandering verder te zetten, eventueel bij te sturen. In veranderingstrajecten gaan we daarom zeer zorgvuldig werken rond weerstand:

  • We leren de medewerkers weerstand te (h)erkennen - vaak uit zich dat in een complexiteit van signalen, van onverschilligheid tot woede, soms zelfs afhaken of ziekte
  • We geven inzichten in de factoren die invloed hebben op weerstand tegen verandering, m.a.w. wat aan de basis ligt van de weerstand. Dit kan te maken hebben met het doorbreken van gewoontes (de mens is een 'gewoontedier'), het beschermen van de eigen comfortzone, groepsnormen, het bedreiging van gevestigde belangen, ...
  • We helpen organisaties en hun medewerkers om te gaan met deze weerstanden, ze te gebruiken, antwoorden te formuleren, kortom er rekening mee te houden. Hierbij hanteren we een verschillende benadering in het omgaan met weerstanden in groepen t.o.v. individuele weerstand.
     

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on