People In Transformation | (PiT)

Deze aanpak focust op concrete gedragsveranderingen van groepen. 'Doen!' is hier de boodschap. Geen incrementele verbeteringen, maar een doorbraak op korte termijn. Via een intensieve samenwerking gaat Stanwick samen met het team aan de slag om op een korte tijd meetbare resultaten neer te zetten.

De People in Transformation (PiT) aanpak kenmerkt zich door een gestructureerde aanpak, een initiële gedragsanalyse en een doorlooptijd van intake tot en met borging van maximaal 12 weken. We zorgen samen met de klant voor een echte doorbraak en een duurzame oplossing.

Op korte tijd
meetbare, breed gedragen veranderingen
in gedrag en attitude.

Hoe helpt de Stanwick management consultant?

De focus ligt op sluimerende, chronische, vaak intermenselijke problemen waar we vaak liever niet over praten. 
Type trajecten zijn o.a.:
  • Sluimerende spanningen tussen (productie-)teams oplossen.
  • Vaardig worden in elkaar feedback geven.
  • Verlofplanning in groep oplossen.
  • Een model van shiftoverdracht afspreken.
  • Lay-outen van een flexplace (open kantoorruimte).
  • Implementeren van “Nieuwe Werken” (thuiswerk, virtuele samenwerking, I/O-management,…).

Sleutel voor een geslaagde People in Transformation (PiT) is om het tempo hoog te houden. Een stevige voorbereiding is daarom noodzakelijk.

  • We starten met een gedragsanalyse waar probleemstelling, context, gewenste gedragsindicatoren, mandaten en rollen worden vastgelegd. Een Net Engagement Score bepaalt de nulmeting.
  • Het is het team zelf dat daarna aan de slag gaat in 3 zogenaamde PiTstops, om het hoe van de oplossing in te vullen, onder de ervaren begeleiding van een Stanwick business consultant. In een workshopomgeving werken we gedurende een korte periode intensief samen om concrete resultaten op tafel te leggen.
  • De borging bestaat uit een nieuwe resultaatsmeting, het voorzien van de nodige borgingsmiddelen en een opvolgingsmoment na 6 maanden.

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on