Teamontwikkeling met MBTI en Belbin Teamrollen

U bent hier

Wat is de MBTI Myers-Briggs Type Indicator?

De Myers-Briggs Type Indicator werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door Katharine Briggs en haar dochter Isabel Myers. Deze indicator hanteert Carl Jung's theorie omtrent psychologische types als fundament. Het basisidee achter Jungs idee is dat elk individu zich laat leiden door bepaalde natuurlijke voorkeuren. De MBTI organiseert deze persoonlijkheidsvoorkeuren in 4 dimensies, waarbij elke dimensie twee tegenovergestelde voorkeuren bevat, de zogenaamde dichotomiën:

 

Waarop richt je jouw aandacht? Wat geeft jou energie?

(Extraversion - Intraversion)

 

 

 

 

 

Op welke manier neem je informatie op?

(Sensing - Intuition)

 

 

 

 

 

 

Hoe structureer je informatie? Hoe neem je beslissingen?

(Thinking - Feeling)

 

 

Hoe ga je om met de buitenwereld? Wat is je levensstijl?

(Judging - Perceiving)

 

 

 

 

 

 

 

Deze voorkeuren zijn fundamenteel verschillend van vaardigheden of bekwaamheden in die zin dat alle voorkeuren even belangrijk zijn en waardevol zijn én dat elke persoon ook alle voorkeuren kan en zal gebruiken. Alleen zullen we de persoonlijke voorkeuren makkelijker, bijna automatisch gebruiken, terwijl het meer concentratie en energie vraagt om onze niet-persoonlijke voorkeuren te gebruiken. Inzicht in de typologie geeft inzicht in de eigen en andermans voorkeuren en daarmee samenhangende sterktes en potentiële valkuilen.


Werken met MBTI helpt teams om...

  • Tot een beter begrip te komen van het eigen functioneren en dat van anderen
  • Anderen te waarderen en constructief gebruik te maken van de verschillen
  • Problemen op een andere manier aan te pakken en zo de productiviteit te verhogen
  • Verantwoordelijkheden en taken beter af te stemmen op de individuen
  • In te zien hoe verschillende perspectieven en stijlen kunnen leiden tot een effectiever leiderschap
  • Inzicht te krijgen in de heersende communicatiestijlen en opportuniteiten te zien voor verbetering


Stanwick heeft verschillende ervaren medewerkers die gecertificeerd zijn om te mogen werken met het MBTI instrument, voor individuele trajecten én voor teamsessies.

 


Wat zijn de BELBIN teamrollen?

Een teamrol zoals gedefinieerd door Dr. M. Belbin is de specifieke manier waarop individuen zich gedragen, een bijdrage leveren in het team en zich met de anderen in de groep verbinden. De Belbin teamroltheorie geeft het individu en het team inzicht in het eigen gedrag en laat toe hier eventueel op bij te sturen naargelang de situatie dit vereist.
Het Belbin concept is ontstaan uit het bestuderen van succesvolle en minder succesvolle teams die deelnamen aan business games in het Henley Management College (UK).
Men kon verschillende clusters van specifiek gedrag identificeren als bepalende factoren van het succes van de teams. Deze succesvolle clusters van gedrag werden benoemd waardoor finaal negen teamrollen ontstonden: shaper, implementer, completer finisher, co-ordinator, teamworker, resource investigator, plant, monitor evaluator, specialist.

 


Belbin teamrollen voor teamontwikkeling

Het delen van teamrolgedrag en Belbin teamrollen zal het wederzijds begrip in het team doen toenemen en zal toelaten de onderlinge verwachtingen te verduidelijken en in te vullen waardoor teleurstellingen in elkaar worden vermeden.


Stanwick heeft verschillende ervaren medewerkers die gecertificeerd zijn om te mogen werken met Belbin Teamrollen.
 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on