Agile & SCRUM, projecten effectiever managen

Agile & Scrum
SCRUM
Agile
Business Excellence
Project Management

De huidige volatiele en complexe business omgeving maakt dat we ook in project management minder kunnen terugvallen op strakke planningen en vast gebeitelde “baselines”. Vanuit de Agile mindset die ontstond in de jaren ’80, biedt SCRUM ons een methodiek die een iteratieve, incrementele projectvoortgang mogelijk maakt in nauwe afstemming met de klant. Stanwick begeleidt organisaties om met SCRUM te (leren) werken en beschikt over gecertificeerde SCRUM Masters.  

De Agile beweging ontwikkelde zich midden jaren ’80 vanuit de product- en software ontwikkeling. Aanleiding was om op een betere manier met onzekerheid en verandering in een projectomgeving te kunnen omgaan en finaal ook doorlooptijden te verkorten en sneller en beter te kunnen inspelen op klantenbehoeften. Zo ontstond Agile eerder als een werkfilosofie en het was geen methodiek op zich. De belangrijkste principes waarop deze nieuwe mindset zich baseerde waren

  • Snel en vroeg genoeg output laten zien aan de klant met snelle feedback loops
  • Eenvoud in handelen en beslissen
  • Aanpassingen en “change requests” worden verwelkomd en niet gezien als een barrière en samenwerking met de klant is primordiaal
  • Kennis en kunde wordt samengebracht in state-of-the art zelfsturende project teams die snelheid garanderen en met een vaste regelmaat aan de slag gaan 

Het was pas in 1993 dat de Agile filosofie werd omgezet in een concrete werkmethodiek die tegelijk krachtig en dynamisch is en die binnen een vast referentiekader een hoge garantie biedt aan projectresultaten. Voortbouwend op de principes van Agile, dwingt SCRUM de projectmedewerkers in een bepaald ritme om de projectopdracht te realiseren. De kenmerken van de SCRUM aanpak

  • Een iteratieve & incrementele ontwikkeling (“rugby” benadering ten opzichte van de vroegere “relay race” of watervalmethode). Er is wel een helder concept, minimum voorwaarden en een deadline maar de planning is voortschrijdend aangezien het plan onderweg wellicht nog zal veranderen en vaak slechts schijnzekerheid biedt.
  • Een 100% “dedicated” team dat zelfsturend is en een sluitend mandaat heeft. De analogie met rugby waar de term scrum is ontleend is treffend: het team werkt als een rugbyteam nauw samen om de bal over het veld te verplaatsen in de richting van de helft van de tegenstander. Daarbij is het van belang dat alle spelers goed op elkaar zijn afgestemd, dezelfde intentie hebben en een vastomlijnd doel voor ogen hebben.
  • Er wordt gewerkt in zogenaamde “sprints” die telkens één PDCA cyclus omsluiten.
  • Duidelijke rolllen: 1 product owner, 1 scrum master en een vast development team
  • Een afgelijnd proces met een sprint planning, daily scrums en sprint reviews. Zo wordt de vergadertijd binnen de perken gehouden (20% vergaderen versus 80% uitvoeren … vaak is het net andersom)
  • Een strak rapporteringssysteem waarbij een nauwkeurige opvolging wordt gegarandeerd. Zo worden prioriteiten één voor één afgewerkt wat een goed inzicht in de voortgang garandeert en er ook tijdig kan worden bijgestuurd.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email