Gedrag of persoonlijkheid … wijst BELBIN de weg?

Gedrag of persoonlijkheid …  wijst BELBIN de weg?

Meer en meer organisaties maken gebruik van testmethodieken om beslissingen rond hun werknemers te nemen. De voordelen om met gedrags- en/of persoonlijkheidstesten te werken zijn velerlei

  • Voor selectie en aanwerving
  • In het licht van persoonlijke ontwikkeling waarbij noden voor groei en opleiding kunnen worden geïndentificeerd
  • Een neutrale, objectieve kijk op het functioneren van een individu, niet beïnvloed door een soms gekleurde kijk van een leidinggevende of door de organisatiecultuur
  • Ontwikkelen van een groep van individuen tot een team waarbij de leden op een productieve en harmonieuze manier samenwerken.

De vraag rijst vaak welke testen je dan kan inzetten. Welke resultaten wil je bereiken, welke informatie heb je nodig? Heb je eerder nood aan het meten van persoonlijkheidskenmerken (psychometrische testen) of heb je genoeg aan praktische informatie die gebaseerd is op een 360° methodiek en die meer gericht is op de specifieke werkcontext?

Wat is een psychometrische test?

Er zijn vele testen die focussen op de persoonlijkheid van een individu; in Stanwick zetten we daarvoor zowel MBTI, Insights als LIFO in. Persoonlijkheidskenmerken zoals o.a. extroversie/introversie, denken/voelen worden gemeten en liggen relatief vast. Ze worden afgeleid van de individuele antwoorden op een reeks van vragen. Er is geen 360° perspectief, dus de uitkomsten zijn maar zo goed als de zelfkennis van het individu. Is het belangrijk dat een medewerker kan gelabeld worden als zijnde een extrovert, of is het zinvoller te weten hoe medewerkers functioneren binnen een bepaalde werksituatie? Uiteraard is persoonlijkheid een belangrijke factor maar het is slechts één van vele die het individuele gedrag bepalen.

Wat is een gedragstest?

Een gedragstest onderzoekt dan weer de voorkeuren waarop iemand in interactie wil gaan met een ander, gedrag wordt gezien als veranderbaar in vergelijking tot persoonlijkheid aangezien we ons gedrag tot op een bepaalde hoogte kunnen aanpassen aan wat nodig is in een gegeven situatie of rol.

Gedrag kan tevens worden geobserveerd. Dat betekent dat het zal beïnvloed worden door diegenen met wie we samenwerken en op zijn beurt zal ons gedrag ook anderen beïnvloeden. Het maakt dus ook het geven van juiste feedback mogelijk. Gedrag kunnen we ontwikkelen en veranderen …

Belbin Teamrollen – Gedrag of Persoonlijkheid testen?

Een teamrol zoals gedefinieerd door Dr. M. Belbin is de specifieke manier waarop individuen zich gedragen, een bijdrage leveren in het team en zich met de anderen in de groep verbinden. De Belbin teamroltheorie geeft het individu en het team inzicht in het eigen gedrag en laat toe hier eventueel op bij te sturen naargelang de situatie dit vereist. Het Belbin concept is ontstaan uit het bestuderen van succesvolle en minder succesvolle teams die deelnamen aan business games in het Henley Management College (UK). Men kon verschillende clusters van specifiek gedrag identificeren als bepalende factoren voor het succes van de teams.

Hierdoor ontstond ook het Belbin team rol assessment, dat door middel van een combinatie van een zelfbeoordeling EN het bevragen van zogenaamde observatoren, 360° feedback geeft waardoor een accuraat beeld ontstaat over iemands gedrag.

Tot slot

In Stanwick zullen we steeds vooraf samen met de klant een inschatting maken van waar de behoeften liggen voor ofwel het meten van persoonlijkheidskenmerken ofwel gedrag.

  • In een individuele coaching situatie zullen we snel kiezen voor MBTI of Insights

Voor situaties waar gedrag van primair belang is, en zeker in een team context, zullen we eerder opteren voor het inzetten van het BELBIN instrument inclusief 360° feedback.

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email