Is het gebrek aan contact vergelijkbaar met het roken van 15 sigaretten per dag?

connect & engage
Teamontwikkeling

Als er iets is dat de lockdown situatie ons heeft geleerd in onze professionele omgeving dan is het dat we elkaar als mensen, als collega’s ontzettend hard nodig hebben. We missen het menselijk contact, de verbondenheid op de werkplek, het samen ‘vieren’ als we onze doelstellingen realiseren waardoor  onze persoonlijke veerkracht flink op de proef wordt gesteld. In zijn spraakmakende boek “De meeste mensen deugen”  verwijst auteur Rutger Bregman naar het feit dat mensen geboren zijn om te leren, te verbinden en te spelen. Kan het toeval zijn dat we soms letterlijk ziek worden van eenzaamheid? Is het gebrek aan contact vergelijkbaar met het roken van 15 sigaretten per dag? En dat een huisdier de kans op depressie verkleint? Mensen hunkeren naar samenzijn en samenspel, naar verbondenheid. Onze geest heeft evenveel behoefte aan contact als ons lijf aan voedsel.

Daarom zet Stanwick in op het (her)creëren van die verbondenheid, het bespreekbaar maken van ons mentaal welzijn en het versterken van onze veerkracht. We doen dit op afstand (en toch interactief) of ter plaatse bij de klant (op veilige afstand en Corona-proof). En dit onder de noemer “Connect & Engage”.

Afhankelijk van de specifieke noden (bepaald door een vrijblijvend en kort intakegesprek vooraf), maken we samen met de klant de keuze uit 4 mogelijke aanvliegroutes (of een combinatie van de 4):

  1. Mentaal welzijn als thema op de teamagenda (teamdialoog)
  2. Een betere balans voor betere resultaten (stress & veerkracht workshops)
  3. Verbondenheid en co-eigenaarschap creëren in het team (teamontwikkeling)
  4. Het beheren van de persoonlijke energie (e-GPS)

Via een veerkrachtgerichte teamdialoog brengt Stanwick de teamcollega’s samen rond volgende vragen: Hoe voel ik mij echt? Waar word ik onzeker van? Wat geeft energie en wat neemt energie weg? Waar loop ik tegen mijn grens aan? Wat zijn de sterktes van ons team en hoe kunnen we die nog meer benutten in deze omstandigheden? Hoe bouwen we ook voldoende de-connectie in?

In onze workshops stress en veerkracht geven we inzichten hoe je stress in jouw voordeel kan gebruiken en hoe je aan de hand van eenvoudige en krachtige hefbomen veerkracht kan verhogen. We leren samen signalen van veerkrachtverlies en overprikkeling (negatieve stress) te herkennen bij jezelf en/of collega’s.

Via een teamontwikkelingstraject dat loopt langs het pad dat Patrick Lencioni zo treffend beschrijft in zijn boek ‘The five dysfunctions of a team’, begeleiden we teams in het opbouwen van vertrouwen, het cultiveren van het vermogen tot het aangaan van constructieve conflicten, committeren aan doelen en afspraken, elkaar ter verantwoording durven roepen en het aandacht voor de gezamenlijke teamresultaten.

Er bestaat jammer genoeg geen magische truc om een dag langer te laten duren en er bestaat ook geen pilletje ‘extra energie’. Maar we kunnen wel onze persoonlijke energie bewust(er) managen. Er zijn veel kleine en grote dingen die we kunnen doen om onze energiebalans in evenwicht te houden en onze batterijen op te laden. Met ons e-GPS programma willen we een kompas aanreiken om van de persoonlijke ‘Energy Journey’ een succesvolle reis te maken.

Contacteer ons vrijblijvend voor verdere vragen over ons Connect & Engage aanbod.

 

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email