Lean warehouse: feiten omzetten tot hefbomen

Lean warehouse: feiten omzetten tot hefbomen
Lean Warehouse
Operational Excellence
Lean Supply Chain
Supply Chain Management

Feit 1

Lean Manufacturing” is ondertussen een begrip in veel productiebedrijven. We zien immers vandaag de dag diverse initiatieven op de werkvloer rond het implementeren van de lean toolbox. Denk maar aan visual management in de wereld van productieplanning, SMED daar waar reductie van omsteltijd cruciaal is, installeren van een heijunka box om load levelling te bereiken, …

Kortom, de industrie kent vele voorbeelden van lean trajecten met als ultiem doel het verkrijgen van flow in je bedrijf door het weghalen van waste

Feit 2

Daarnaast merken we meer en meer een groeiende interesse om lean toe te passen in het magazijn, en zelfs richting de volledige supply chain, de end-to-end value stream. Niet onlogisch, als je weet dat 7% van de kostprijs van een product wordt gegenereerd vanuit productie. Dan loont het ongetwijfeld om in te zoomen op de andere 93%. Alle ogen zijn dus meer en meer gericht op het ruimere order-to-cash proces en de integrale supply chain. Dit wordt ook vanuit QRM (Quick Response Manufacturing) sterk gepromoot. Naast deze gedachte zijn er ook de huidige marktrends:

  1. Een trend naar een “industrie-op-maat”.
  2. Een trend naar snelle belevering.

Beide trends zorgen voor het meer en meer strategisch onder de loep nemen van het magazijn. Stijgende complexiteit in de markt wordt onhoudbaar & financieel ondraagbaar als je geen systeem opbouwt in je logistieke keten, je magazijn, die deze variatie kan opvangen.

Hefbomen

Lean toolbox

Net zoals je Lean of Operational Excellence  in productie het best inzet als een systeem van verschillende elementen, is deze manier van werken op dezelfde wijze van toepassing in het magazijn. Het is een kwestie van de juiste combinatie te vinden van de tools om te beantwoorden aan de vraag die er heerst vanuit het warehouse.

Finaal, een magazijn zal nooit als robuuste eenheid kunnen werken door louter 5S te implementeren. Het is pas als het o.a. aanvullend wordt ondersteund door een visuele planning, standaard werk, … dat het flexibel zal kunnen reageren op de continu stijgende complexiteit vanuit de klantenvraag. Dergelijke lean warehouse trajecten leveren steeds interessante resultaten op.

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email