Mediatie ... gezond met conflicten omgaan

Mediatie ... gezond met conflicten omgaan

Mediatie – wat is het?

Tussenkomst bij een geschil, voornamelijk tussen twee partijen, door een neutrale derde die onderhandelingen belegt, de argumenten van beide partijen beoordeelt en een - overigens niet bindende - oplossing voorstelt. Te onderscheiden van 'arbitreren', waarbij de neutrale partij wel een bindende beslissing mag nemen. (Bron: WordPress Hosting).

Mediatie – wanneer leent zich een situatie tot mediatie?

Mediatie komt in aanmerking in een situatie waar een probleem, conflict of schade herkenbaar is en duidelijk benoemd kan worden. De betrokkenen hebben de vrijheid om aan de oplossing van dit conflict mee te werken en geven aan dat ze bereid zijn dit ook te doen. Een situatie vraagt om mediatie als directe conflicthantering zichtbaar in een doodlopende straat eindigt en de betrokken wel op zoek zijn naar een oplossing maar zich radeloos en wanhopig voelen. Een mediator kan bv een starre en niet succesvolle manier van communiceren, gebaseerd op het principe ‘oog om oog’ doorbreken.

Mediatie gaat uit van een aantal basishypothesen:

  • De centrale veronderstelling is dat conflicthantering gezond kan zijn en een waardevolle kans op groei en verduidelijking in relaties biedt. Het verschil zit in de manier waarop we dit doen! In China bestaan er twee symbolen voor conflict: een “mogelijke positieve verandering” of een “mogelijke gevaar” Wij kunnen beslissen of we deze kans op positieve verandering grijpen of ons in een mogelijk gevaar begeven, dat ontstaat als niet benoemde wilde emoties een muur oprichten.
  • Conflicthantering is een proces, geen product!
  • Het betrekken van een derde partij kan een conflict positief beïnvloeden omdat ze een onafhankelijke, niet-verstrikte, neutrale of bovenpartijdige zicht meebrengt en op zoek kan gaan naar creatieve en alternatieve oplossingen.
  • Het ontwikkelen van talrijke vaardigheden en skills tijdens en mediatieproces stelt betrokkenen in staat om toekomstige problemen en conflicten met succes te hanteren.

Mediatie is een basisdemocratische activiteit, waarbij gelijkheid, coöperatie en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

 

Je kunt niet veranderen hoe anderen omgaan met conflicten, en vaak kan je ook aan de situatie niets doen. Maar je kunt wel veranderen wat jij doet.

(Bron: Maak van je conflict een kans. Dana Caspersen)

 

Leadership

Leiderschap is het vermogen om de verschillende talenten in een groep of organisatie te mobiliseren voor het bereiken van grootse, maar concrete resultaten. Effectief leiderschap kan je ontwikkelen. We reiken een instrumentarium aan om de huidige leiderschapskracht te analyseren en ondersteunen door gerichte coaching en begeleiding.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email