Socio-cratie (v.); de medemens regeert

door de bomen het bos zien
Future Proof
Organisational Development

Holacracy of sociocratie? Consensus of consent? Kringen of cirkels? Zie je door de bomen het bos niet meer? We kunnen je geruststellen dat het in feite allemaal deel uitmaakt van eenzelfde evolutie naar wat vandaag de dag Sociocratie 3.0 (of kort S3) wordt genoemd. Maar waar gaat het nu in feite over? Als je kijkt naar de oorsprong van het woord sociocratie, kom je zowel bij de Romeinen als de Grieken terecht. Socius is namelijk Latijn voor ‘medemens’ en Kratein is het Griekse werkwoord voor ‘regeren’. Met andere woorden betekent sociocratie ‘de medemens regeert’. Het is inderdaad niet anders dan een manier van werken waarbij iedereen gelijkwaardig is en elk team of individu binnen zijn domein of rol verantwoordelijkheid en leiderschap opneemt. Het is een flexibele manier van samenwerken en organiseren om wendbaar en veerkrachtig te kunnen zijn als organisatie. Is dat niet nét wat we vandaag kei-hard nodig hebben?

Mooie woorden zijn het wel, maar laat ons even verduidelijken hoe dit kan werken binnen een team of organisatie. S3 gaat uit van zeven principes die te allen tijde het absolute uitgangspunt vormen:

  1. Transparantie: maak alle informatie beschikbaar voor iedereen in de organisatie, tenzij er een reden is voor vertrouwelijkheid
  2. Gelijkwaardigheid: betrek mensen bij het maken én evolueren van afspraken die hen aangaan
  3. Accountability: reageer wanneer iets nodig is, doe wat je beloofd hebt en neem verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie
  4. Continu verbeteren: breng continu kleine veranderingen aan om praktijkgericht leren mogelijk te maken
  5. Effectiviteit: investeer alleen tijd in die dingen die je dichter brengen bij het bereiken van je doelen
  6. Empirisme: test alle veronderstellingen door voortdurend te evalueren en ook experimenteren
  7. Last but not least: consent besluitvorming: is het goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen?

Als Stanwick zijn we hiermee aan de slag bij klanten én bij onszelf. Wanneer je je verdiept in de lectuur over S3, kan je in eerste instantie misschien wat overweldigd zijn door de verschillende begrippen, principes en methodieken die het inhoudt. Waar begin je in godsnaam? Wel, dát is nu het grote voordeel aan S3. Je kan beginnen waar je wil met wat voor jou het beste aanvoelt. We zijn bij Stanwick dus ook letterlijk volgens het zesde principe gaan experimenteren met het ideeëngoed zelf. Proberen, continu verbeteren, bewuste keuzes maken en gewoon doen. Goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen? Let’s go!

 

Organisational design

Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren waarin het terug centraal stellen van het primaire kernproces essentieel is om vervolgens het teamwerk rond dit proces te organiseren met zoveel mogelijk autonomie en betrokkenheid en zo weinig mogelijk hiërarchie of afhankelijkheden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email