Verkort je levertijd, met gereduceerde kost & built-in kwaliteit

Verkort je levertijd, met gereduceerde kost & built-in kwaliteit
SMED
Operational Excellence
3P
Lean

Bovenstaande quote klinkt waarschijnlijk als een overdreven verkooppraatje: too good to be true. Welke techniek kan er mogelijks bestaan dat deze 3 belangrijke parameters tegelijkertijd kan verbeteren?

Het antwoord: 3P.

Als je na het lezen van “3P” onmiddellijk denkt aan “People, Planet, Profit”, dan ben je niet de enige. 3P oftewel “Production Preparation Process” is een methodiek welke kan zorgen voor een echte doorbraak in je product en/of proces design.

Deze doorbraak wordt bereikt omdat men teruggaat naar de bron van al de kosten: de opbouw van het product & het productieproces. 3P kan men zowel bij de verbetering als de ontwikkeling van een proces en/of product toepassen. Onder leiding van een ervaren facilitator neemt een multifunctioneel team, dat elke discipline in de hele ketting van de processtappen vertegenwoordigt, het huidig proces onder de loep. In de workshops die daarop volgen zal er naar gestreefd worden om zoveel mogelijk Lean principes te integreren, zodanig start je van bij het begin van je productcyclus met een Lean flow.

Eén van de grote pijlers die 3P hanteert is het toepassen van trystorming, waar men ideeën effectief gaat uitwerken met alledaagse materialen (papier, karton, mousse, hout, …). Zo wordt het concept tastbaar, kan je onmiddellijk testen of het werkt en de beste ideeën verder uitwerken!

 

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email