Waarom is O.E.E. zo krachtig als visual management tool?

OEE stanwick
Lean Manufacturing
Lean

De kracht van O.E.E. te gebruiken als KPI in de verschillende niveaus van de organisatie (tiered accountability) zit hem in de eenvoud van de tool:

  1. Overall Equipment Effectiveness (O.E.E.) reduceert complexe productieproblemen tot een eenvoudige, intuïtieve, werkbare presentatie van informatie. O.E.E. helpt je dus om je operationele prestaties in eenvoudige termen te visualiseren.
  2. O.E.E. (Overall Equipment Effectiveness) helpt bij het systematisch verbeteren van de juiste onderdelen van het proces binnen eenvoudig te verkrijgen metingen.
  3. Het mooie van O.E.E. is dat het niet één magisch getal is. Het geeft je verschillende getallen die allemaal afzonderlijk nuttig zijn als jouw situatie van dag tot dag verandert.

Vanuit Stanwick geloven we heel hard in de kracht van visualisatie en visual management. Het gebruik van een pragmatisch O.E.E. dashboard ter ondersteuning van een Operational Excellence transformatie is een fundament. Een productie-organisatie naar een hogere O.E.E. brengen in een transformatietraject is stap 1. Het behouden en blijven streven naar perfectie is stap 2. Het hebben van een O.E.E. visualisatietool (dashboard) zorgt dat de aandacht niet verslapt en de energie van de volledige organisatie zich focust op de deze benchmark KPI.

Het gebruiken van O.E.E. tijdens de diverse operationele overlegmomenten (shiftoverleg, ochtendoverleg, managementoverleg) zorgt voor aandacht. Het gebruik van SIC (short interval control) helpt hierbij om op alle niveaus kort op de bal te spelen. Het introduceren van SIC als standaard manier van werken helpt steeds om op korte termijn al resultaten te kunnen boeken.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email