Analyse HR processen

HR Rail Stanwick

"Karine en haar collega’s van Stanwick hebben mijn equipes van HR Rail uitstekend opgeleid, goed gecoached en serieus gechallenged bij de analyse van onze HR processen.

Op die manier kan HR Rail verdere stappen zetten in het realiseren van haar missie om competent, performant en geëngageerd personeel ter beschikking te stellen van de Belgische spoorwegen en dat op een efficiënte en klantgerichte manier."

Paul Hautekiet
HR Rail

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.

Project & portfolio management

Stanwick professionaliseert de wijze waarop projecten aangepakt worden: één uniforme ‘project management’ aanpak en taal, een aanpak die gebaseerd is op de realiteit van de klant. We aligneren de bedrijfsprocessen met de project management aanpak en leggen de link leggen met de bedrijfsstrategie door een doelmatig project portfoliobeheer te installeren.
Toolbox