Change Management

Stanwick Ineos testimonial

Stanwick fungeert niet alleen als een waardevol klankbord, maar brengt ook een frisse kijk op ons wereldwijde programma. Ze hebben een goed inzicht in het globale landschap van de chemische industrie en begrijpen de vele opportuniteiten die ons programma biedt.

Stanwick heeft ons intern programma ondersteund met hun expertise in prestatieanalyse, benchmarking, lean methodologieën, project management, organisatieontwerp en veranderingsmanagement. Hun deskundigheid reikt over al deze domeinen.

Een van de sterke punten van onze samenwerking met Stanwick is hun niet-aflatende engagement om de lokale managementteams van de site te betrekken bij een oplossingsgerichte aanpak om de toekomstige organisatie van hun site vorm te geven.

De nadruk op oplossingen die ambitieus zijn, maar toch stevig verankerd in realisme, helpt om de leidinggevende teams van de site aan boord te krijgen.

Tot slot zorgt onze interne langetermijnfollow-up ervoor dat de geïmplementeerde veranderingen niet slechts oppervlakkig zijn, maar diep verankerd blijven in de organisatie van elke site.

Toon Van Melckebeke
Vice President Global Operations Excellence INEOS Styrolution

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.

Organisational design

Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren waarin het terug centraal stellen van het primaire kernproces essentieel is om vervolgens het teamwerk rond dit proces te organiseren met zoveel mogelijk autonomie en betrokkenheid en zo weinig mogelijk hiërarchie of afhankelijkheden.

Project & portfolio management

Stanwick professionaliseert de wijze waarop projecten aangepakt worden: één uniforme ‘project management’ aanpak en taal, een aanpak die gebaseerd is op de realiteit van de klant. We aligneren de bedrijfsprocessen met de project management aanpak en leggen de link leggen met de bedrijfsstrategie door een doelmatig project portfoliobeheer te installeren.