Herzien van de interne werking rond projectbeheer

Arteveldehogeschool

“We zetten als hogeschool in belangrijke mate in op het binnenhalen van subsidies voor onderzoek, cruciaal voor de verdere ontwikkeling en profilering van onze expertise. Hierdoor is ons projectenportfolio de laatste jaren exponentieel gegroeid en zijn we ook projectleider van een aantal grote internationale projecten. Om het overzicht te kunnen bewaren, waren we dan ook genoodzaakt om onze interne werking rond projectbeheer te herzien en over te stappen naar een meer geïntegreerde en systematische benadering. Dit vroeg om een grondige aanpassing van de werking en processen. 

Tijdens een intens traject (met strakke deadline) begeleidde Stanwick ons bij het uitwerken van een functioneel ontwerp van een projectenbureau om ons portfolio aan projecten te managen en projectmedewerkers te ondersteunen. We gingen hierbij aan de slag met diverse interne stakeholders. Stanwick nam verschillende rollen op zich, niet alleen als projectcoördinator maar ook als inspirator en coach. Het is nu aan ons om dit projectenbureau te implementeren en de werking bij te sturen waar nodig.” 

Elke Decrock
Arteveldehogeschool

Project & portfolio management

Stanwick professionaliseert de wijze waarop projecten aangepakt worden: één uniforme ‘project management’ aanpak en taal, een aanpak die gebaseerd is op de realiteit van de klant. We aligneren de bedrijfsprocessen met de project management aanpak en leggen de link leggen met de bedrijfsstrategie door een doelmatig project portfoliobeheer te installeren.
Toolbox