Strategische oriëntatie

Hobaho case Stanwick

"Wij hebben Stanwick gevraagd om ons te begeleiden tijdens onze strategische oriëntatie. Zij hebben ervoor gezorgd dat het proces goede voortgang maakte, maar dat de input vooral uit de organisatie zelf kwam. Daardoor is er een gezonde interne discussie ontstaan die heeft geleid tot een gedragen strategisch plan."

Foeke Gardenier
Algemeen directeur Hobaho

Future-proof organisation

De wereld om ons heen verandert. Nieuwe businessmodellen, nieuwe organisatievormen, nieuwe technologieën. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en ze vormen een steeds grotere bedreiging voor onze huidige manier van werken. Dit geeft het gevoel dat je je niet moet afvragen of jouw bedrijf hetzelfde gaat meemaken, maar wanneer dit gaat gebeuren?