Project & portfolio management

Project & portfolio management - Stanwick
Organisational development

Een project is elke verandering met een duidelijk vooropgesteld resultaat en een afgebakend begin en einde, vaak een complexe verandering en uniek. Nieuwe producten of diensten lanceren, nieuwe productlijnen bouwen en in dienst nemen, software-platformen installeren, reorganisaties doorvoeren, ….

Een geïntegreerde en uniforme projectaanpak is nuttig en efficiënt. Onderzoek wijst uit dat 20% van het projectbudget verspild is omdat bedrijven geen consistente aanpak voor projectmanagement gebruiken (CHAOS Report, Standish Group).

Onze aanpak onderscheidt zich echter in de eerste plaats door de aandacht voor de ganse cyclus: van strategiebepaling, over de keuze van de juiste programma’s en projecten tot het consequent uitvoeren van projecten. Bij Stanwick weten we dat het louter naast, op en onder elkaar zetten van al deze elementen niet efficiënt, zelfs contraproductief is. Wie aan één draadje trekt, moet aandacht hebben voor het hele kleed.

Onze aanpak vertrekt daarenboven vanuit de bedrijfsspecifieke situatie. Knelt het schoentje vooral in het management en uitvoeren van projecten? Of moet het selectieproces van de projecten eerst worden opgezet of verbeterd?

bekijk ons hands-on team

hoe helpt de Stanwick business consultant?
Project Excellence

Wij professionaliseren samen met de klant de wijze waarop projecten aangepakt worden:

  • Eén uniforme ‘project management’ aanpak en taal, een aanpak die gebaseerd is op de realiteit van de klant, pragmatische aanpak die bruikbaar is voor alle projecten in de organisatie.
  • Een aanpak die maximaal verder bouwt op wat er reeds aanwezig is.

We hebben aandacht voor het creëren van de randvoorwaarden en aligneren de bedrijfsprocessen met de project management aanpak en leggen de link leggen met de bedrijfsstrategie.

We installeren een doelmatig project portfoliobeheer (project portfoliomanagement).

We ontwikkelen een digitaal project portfolio PMO dashboard (op maat of standaard) inclusief smartphone app.

Project Portfolio management
  • Bepaal de ‘diamanten’ voor jouw bedrijf: welke operationele en strategische projecten zijn cruciaal? Voorzie voldoende budget en resources, volg de resultaten op en werk samen met het projectteam om de beste resultaten te bereiken.
  • Opvolgen én bijsturen op basis van eenvoudige statusrapporten over de projecten en afwegen of de investering in het project nog steeds waardevol is.
  • Neem leiderschap opdat elke betrokkene mee op de boot zit: ondersteun het projectteam, toon dat het project belangrijk is, waardeer en beloon de inzet van de medewerkers.
Programma management

In geval van een allesomvattende transformatie die vertakt doorheen het hele bedrijf, worden de verschillende initiatieven (projecten) verenigd in programma’s waarbij de afhankelijkheden tussen de verschillende projecten visueel worden weergegeven en opgevolgd.

Project management
  • Kies voor een eenvoudige aanpak. Een ingewikkelde en zware methodiek vergroot de perceptie van project management als administratieve ballast.
  • Voorzie gepaste opleidingen op alle niveaus van de organisatie zodat elk de nodige competenties verwerft om hun bijdrage aan het project te kunnen leveren.
  • Ondersteun de projectmedewerkers met eenvoudige tools en templates: one-pager projectfiches, visueel management, duidelijke doelstellingen, één projectleider, één aanspreekbare sponsor, transparante teamstructuur, stevig stakeholder- en communicatiemanagement.
Felicia Vanaverbeke Stanwick

Ervaring spreekt

Een verandering zonder dat de mensen mee zijn, is een verloren investering.

Felicia Vanaverbeke