Bespaar tot 50% voor opleiding dankzij de erkenning van Stanwick

KMO portefeuille
Teamwork

Bespaar tot 50% voor opleiding dankzij de erkenning van Stanwick

Dankzij de regelmatige kwaliteits-audits die Stanwick succesvol ondergaat, kan jouw onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor onze opleidingsactiviteiten en dit via verschillende subsidie-maatregelen:

1. Alimento-subsidies voor bedrijven actief in de voedingsindustrie

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 of 220), gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië heeft recht op een Alimento-subsidie voor opleiding. De tussenkomst is van toepassing op alle opleidingen die Stanwick aanbiedt en de hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de gekozen opleidingsformule (open of op maat), de sectorspecificiteit van de opleiding en het bereik van risciogroepen. Bij advies en begeleiding dient er vooraf afgestemd te worden met Alimento. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.alimento.be

2. De KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen voor bijvoorbeeld het implementeren van continu verbeteren in jouw bedrijf of het optimaliseren van je organisatie-structuur in het licht van de vraag naar alerte, wendbare ondernemingen.

De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom heeft de Vlaamse overheid het eenvoudig gemaakt om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen. Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners, zoals Stanwick, aan te kopen. Je kan deze subsidies dus verkrijgen voor onze opleidingstrajecten.

Komt u in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille.

Wanneer spreken we over een kleine KMO?

 • Minder dan 50 werknemers
 • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 10 miljoen euro.

Wanneer spreken we over een middelgrote KMO?

 • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro

 

Wat komt in aanmerking?

Opleiding

 • wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in je bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener zoals Stanwick
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van je onderneming
 • doel: je Vlaamse onderneming professionaliseren

Enkele voorbeelden:

 • een opleiding lean-six sigma
 • een opleiding leidinggevende vaardigheden voor 1ste lijns-leidinggevenden
 • een opleiding project management

Het subsidiebedrag

 • Een kleine onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7.500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren. Het subsidiebedrag is gelijk aan 30 % van het opleidingsbedrag.
 • Een middelgrote onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7.500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren. Het subsidiebedrag is gelijk aan 20% van het opleidingsbedrag.


Meer informatie

 

Hoe kunt u de subsidies aanvragen?

De subsidies van de KMO-portefeuille kan je aanvragen aan volgens het stappenplan dat je in de uitgebreide handleiding van Vlaio terug kan vinden. Kort samengevat:

 • Je contacteert Stanwick voor een opleidings- of adviestraject met KMO-portefeuille en op basis van ons samenwerkingsvoorstel kan je de subsidie aanvragen.
 • Je surft hiervoor naar www.kmo-portefeuille.be en klikt op “login kmo-portefeuille. Je gebruikt hierbij de volgende erkenningsnummers van Stanwick
  • Opleiding: DV.O108380
  • Advies: DV.A108381
 • Je betaalt je eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van de financiële partner Sodexo
 • Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stort jouw subsidie eveneens op deze rekening
 • De opleiding wordt gevolgd/het advies wordt verstrekt
 • Je betaalt de btw rechtstreeks aan Stanwick
 • Je ontvangt de factuur en betaalt online door opnieuw naar je dossier te klikken op de knop ‘Betalen’

 

3. KMO-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van hun eigen groeitraject. Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen? Ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Dan is de kmo-groeisubsidie misschien iets voor jou. 

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid immers de strategische kennis die je nodig hebt om van dergelijke heroriënteringen een succes te maken.  De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een consultant of je kan iemand aanwerven. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om:

 • de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar
 • de kost van een advies door een dienstverlener te financieren
 • zowel de loonkost als de kost van een advies te financieren

Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie moeten ondernemingen concrete en ambitieus gedefinieerde groeidoelstellingen hebben. Daarnaast moet de onderneming een duidelijke, onderbouwde aanpak hebben over hoe ze het groeitraject zal realiseren.

Aanvragen kunnen online ingediend worden bij het digitale loket van het Agentschap Innoveren en Ondernemen via een handig standaardformulier. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de dossierbehandelaars van het agentschap innoveren & ondernemen en wordt de kmo uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun voorstel op een locatie van het agentschap in hun provincie.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per adviestraject met een externe dienstverlener en/of per aanwerving per jaar. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

U kan bij Stanwick terecht voor advies en begeleiding bij projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie. Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door Stanwick betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

Het advies omvat sowieso ook een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan. De in aanmerking komende kosten voor het verstrekken van een advies door Stanwick zijn de volgende:

 • de kost voor het verstrekken van het advies (analyse, eigenlijk advies, implementatieplan)
 • de kost voor de begeleiding door Stanwick bij de implementatie van het advies
 • de hieraan verbonden verplaatsingskosten

Meer info over deze subsidie en de aanvraagformulieren op de website van VLAIO: www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie.

of contacteer ons vrijblijvend en wij helpen u verder

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email