Bestaat er een goede O.E.E. (overall equipment effectiveness) score?

OEE stanwick
Lean Manufacturing
Lean

Het oordelen of een O.E.E. score nu goed is of van een laag niveau hangt van vele factoren af, bijvoorbeeld welke sector alsook welke berekening er achter schuilt. De O.E.E. wordt immers mee beïnvloed door de verkoop van producten die worden geproduceerd op een machine.

Als we abstractie maken van bovenstaande factoren, dan kunnen we wel stellen dat de volgende segmenten wereldwijd worden gebruikt als O.E.E.

  • 85% en hoger: Het bereiken van dit niveau plaatst een bedrijf in de regionen van wereldwijde uitmuntendheid (world class manufacturing), een hoogtepunt dat wordt bereikt door slechts een handvol fabrikanten wereldwijd.
  • 60% - 85%: Het bereiken van deze bandbreedte betekent een prijzenswaardig streefbereik voor fabrikanten, een voorbeeld van een balans tussen operationele efficiëntie en ruimte voor incrementele verbeteringen.
  • 40% - 60%: Binnen deze bandbreedte ontstaat een redelijke O.E.E.-score, die een aanzienlijk segment van fabrikanten kenmerkt die actief bezig zijn met het verfijnen van hun productieprocessen.
  • 40% of lager: Scores in dit lagere kwadrant geven aan dat er dringend corrigerende maatregelen nodig zijn. Er moet een resolute strategie worden ingezet om de O.E.E.-metingen te verbeteren en zo de optimalisatie van de operationele prestaties te katalyseren.

 

Wat is de rol van een Stanwick consultant bij O.E.E. verbeteringen?

Vanuit Stanwick hebben we 3 mogelijke rollen die we opnemen in operational excellence trajecten waarbij we de overall equipment effectiveness (O.E.E.) verbeteren:

  • Stanwick trainer
  • Stanwick consultant
  • Stanwick interim project manager

Leer meer over de 3 rollen: https://www.stanwick.be/nl/over-stanwick

Wat zijn de Stanwick cases in Operational Excellence trajecten?

Vanuit Stanwick hebben we diverse O.E.E. transformatietrajecten ondersteund in tal van sectoren (chemie, farma, petrochemie, voeding, bouwindustrie).

Leer meer over onze cases: https://www.stanwick.be/nl/cases

Contacteer ons gerust voor meer info.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email