Change management gaat verder dan een productietechnische visie.

change
Change Management

Change management gaat verder dan een productietechnische visie.

Change management in de industriële sector draait voornamelijk om productietechnische aspecten en het aanpassen van de supply chain. Belangrijke veranderingen doorvoeren is de laatste jaren actueler door de crisistijden, omdat bedrijven kosten willen besparen. Maar zestig tot zeventig procent van die trajecten mislukt.

Het is een gevaar dat er in veranderingstrajecten in de industrie alleen wordt gefocust op de technische aspecten die ontstaan vanuit een productietechnische visie. “Ik zie dat change management vooral ontstaat vanuit een technische invalshoek. De wens om change management door te voeren bestaat voor een groot deel uit het vergroten van de ROI (Return on Investment). Maar je moet je goed afvragen wat zo’n proces doet met de organisatie, de medewerkers en jijzelf als individu.”

Een klein hoofd en grote handen en ogen.

Succesvol change management werkt alleen als de werknemers er zelf in geloven en ook niet bang zijn om hun eigen baan te verliezen. Vaak komen interim consultants het bedrijf binnen om het proces te begeleiden en gaan zij na de veranderingen weer weg. Dan blijkt dat de werknemers na het verdwijnen van de interims vaak weer op de oude weg verder gaan.

“In het Westen broeden we veranderingen vaak uit vanuit een ivoren toren. Het management gaat er altijd vanuit dat de werknemers de noodzaak zien van verandering. Maar voor medewerkers zijn dergelijke transformaties moeilijke momenten en zien zij de veranderingen vaak niet zitten. Veranderingen gaan hier in het Westen heel celebraal en via het intellect. Ik noem het vaak een groot hoofd met kleine oogjes en kleine handen. Terwijl ze in Japan, zoals wij dat noemen, een klein hoofd hebben en grote handen en ogen. Daarom werken wij in Stanwick altijd met zestig procent ingenieurs en veertig procent organisatiedeskundigen en psychologen die inspelen op het proces." 

Snel kleur bekennen.

Veranderingen op de werkvloer, ook wat betreft eventuele ontslagen, dienen vanaf het begin van het proces duidelijk te zijn. Daarna is het een kwestie van de werknemers daadwerkelijk achter je initiatief te krijgen.

“Het blijkt altijd moeilijk om de noodzaak te communiceren. Je moet bij change management echt in het water springen. Je kan de Maslow piramide (behoeftepiramide met vijf verschillende niveaus) er altijd bijnemen. In die piramide bestaat onder andere de sociale behoefte. Werknemers hebben bij grote veranderingen het gevoel de omgeving en hun collega’s kwijt te raken. Leidinggevenden moeten daar op sociaal vlak iets mee doen. Managers moeten snel kleur bekennen en een duidelijke visie en toekomstbeeld schetsen. Dat betekent op het juiste moment het juiste gesprek, ook met de medewerkers die moeite hebben met de veranderingen. De leidinggevende moet daarbij openstaan voor zijn mensen en kijken hoe hij of zij de medewerkers kan ondersteunen.”
 

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email