De 3 kenmerken van de ideale teamspeler (Patrick Lencioni, 2016)

Lencioni

Patrick Lencioni, auteur van “de 5 frustraties van teamwerk”, verkent in zijn meest recente boek de kenmerken van teamspelers. Wat maakt dat een teamlid teamprestaties betekenisvol helpt bevorderen? De kenmerken (door Lencioni ook “deugden” genoemd) ogen verrassend eenvoudig en praktisch: bescheidenheid, gedrevenheid en slimheid (sociale intelligentie). 

Bescheidenheid betekent dat het team belangrijker is dan de eigen persoon. Het teamdoel wordt voorop gesteld. Het ego is niet te groot, status is niet het belangrijkste. Onbescheidenheid leidt naar arrogantie en schaadt het team. Te bescheiden zijn leidt naar onzekerheid en niet benutten van in wezen aanwezige competenties. 

Gedrevenheid, passie, houdt een streven in naar “meer”, meer kennis, meer verantwoordelijkheid, meer actie. Gedreven mensen zijn vanuit zichzelf gemotiveerd en toegewijd. Wanneer gedrevenheid gericht is op zichzelf en het niet meer om het team draait, kan dit destructief worden voor het teamresultaat. 

Slimheid verwijst naar de manier waarop iemand met mensen weet om te gaan. Sociaal vaardige mensen slagen er in anderen juist te benaderen, stellen de juiste vragen, luisteren, geven aandacht en blijven betrokken. Slimme mensen hebben niet noodzakelijk goede bedoelingen, zij kunnen hun talent ook inzetten voor hun eigen agenda. 

Wat iemand tot een effectieve teamspeler maakt is de combinatie van deze drie kenmerken of deugden. Lencioni geeft verder praktische handvaten voor de leidinggevende om de kenmerken te kunnen identificeren bij sollicitaties, bij de beoordeling en ontwikkeling van medewerkers, het integreren van deze deugden in de bedrijfscultuur. 

Commentaar: met dit model vult Lencioni zijn teammodel zinvol aan vanuit de teamspeler zelf. Het boek leest vlot (Lencioni gebruikt hier, net als in zijn vorige boeken, opnieuw een verhaal/casestudy). De kenmerken zijn helder, aantrekkelijk tastbaar en overtuigend. Het boek kan elke teamleider inspireren. Dat doet het met ons alvast.

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email