Hoe bouw je een High Performance Organisatie

High Performance organisatie
Het Nieuwe Organiseren

Hoe bouw je een organisatie die excellent presteert vandaag en duurzaam blijft presteren? En vooral, wat dien je absoluut niet te doen. André de Waal zocht het uit en hij analyseerde op wetenschappelijke wijze wat er aantoonbaar toe doet in iedere soort organisatie, wereldwijd, in alle sectoren. Het resultaat van jarenlang internationaal onderzoek naar de succesfactoren van organisaties die gedurende 5 jaar en meer, zowel betere financiële als niet-financiële resultaten neerzetten in vergelijking met gelijkaardige organisaties.

Streefdoel bleek altijd om de werkvloer blijvend om te vormen tot de belangrijkste laag binnen de organisatie waarbij medewerkers in staat worden gesteld om juiste beslissingen te kunnen nemen en waarbij het management niet altijd de controle houdt.

Volgens De Waal zijn er vijf universele factoren waar je op moet focussen om je organisatie te veranderen in een High Performance Organization (HPO):

 • uitzonderlijke kwaliteit van management (waarderend, respectvol, eerlijk, vertrouwen opbouwend),
 • focus leggen op de lange termijn (veel belangrijker dan korte termijn successen boeken),
 • continu blijven verbeteren (met nadruk op vereenvoudigen en aligneren),
 • voeden van een open cultuur (experimenteren en accepteren dat mensen fouten maken),
 • ontwikkelen van de kwaliteit van medewerkers (een complementair en gevarieerd medewerkersbestand).

Het wordt echt boeiend wanneer we kijken naar de niet-onderscheidende factoren uit de studie. Met andere woorden, wat werkt er niet … en waar begin je dus dan ook beter niet aan. Deze factoren lijken zinvol maar zijn helemaal niet doorslaggevend.

 • Het is bijvoorbeeld niet aan te raden om reorganisaties in gang te zetten om prestaties van een organisatie te verbeteren, sterker nog, reorganisaties zijn vaak nefast hiervoor.
 • Op vlak van beleid is het simpel implementeren van “een strategie” absoluut geen garantie op succes. Het gaat alleen om het feit hoe uniek je gekozen strategie is ten opzichte van de concurrenten in dezelfde sector die bepalend is.
 • Er is daarnaast geen direct verband tussen ICT en excelleren. Enkel wanneer de digitale technologie één van de 5 boven vernoemde universele factoren ten volle ondersteunt, draagt ICT een steentje bij.
 • Empowerment … enkel en alleen wanneer medewerkers duidelijkheid hebben over hun doelstellingen, voldoende gestuurd worden en dus duidelijk is wat wel en niet kan/mag (“freedom box”), kan de vrijheid van handelen een positieve hefboom zijn naar betere resultaten. Zo niet zal het ‘zeggenschap’ eerder een negatieve correlatie tonen met betrekking tot organisatieprestaties.
 • Beloningssystemen hebben geen directe positieve invloed op het bereiken van HPO status, het zijn enkel maar zogenaamde hygiëne factoren (normale basisvoorwaarden). Financiële waardering moet in de eerste plaats wel eerlijk, billijk en transparant zijn.
 • Alle heil zoeken in benchmarking brengt ook geen zoden aan de dijk. De beste prestaties van concurrenten wordt door excellente organisaties enkel gebruikt als ondergrens voor het eigen presteren … van ambitie gesproken!

Contacteer onslees meer over hoe we in Stanwick organisaties begeleiden naar High Performance of lees het boek van André de Waal "Hoe bouw je een High Performance Organisatie?"

André de Waal

Organisational design

Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren waarin het terug centraal stellen van het primaire kernproces essentieel is om vervolgens het teamwerk rond dit proces te organiseren met zoveel mogelijk autonomie en betrokkenheid en zo weinig mogelijk hiërarchie of afhankelijkheden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email