Organisational design

Organisational design - Stanwick
Organisational development

Organisaties stellen zichzelf de vraag in welke mate hun structuren, systemen en gedragspatronen adequaat zijn om de actuele uitdagingen aan te gaan. Men is op zoek naar antwoorden op volgende vragen:

 • Onder welke vorm blijven we competitief in een wereld die snel verandert, onvoorspelbaar wordt, complex en ambigu is?
 • Hoe trekken we de juiste mensen aan in een krappe arbeidsmarkt en houden we de medewerkers langer enthousiast aan boord?
 • Hoe gaan we om met legitieme vragen naar meer inspraak en betrokkenheid van de medewerkers?
 • Hoe geven we medewerkers (terug) impact op hun werkdomein?
 • Hoe creëren en stimuleren we eigenaarschap?
 • En hoe zorgen we ervoor dat bij dit alles kwaliteit van uitvoering en discipline de basis van handelen blijft?

Vandaag wordt het blijvende succes van ondernemingen sterk bepaald door de inzet en betrokkenheid van medewerkers die in teams hun werkproces beheren en verbeteren. Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren waarin het terug centraal stellen van het primaire kernproces essentieel is om vervolgens het teamwerk rond dit proces te organiseren met zoveel mogelijk autonomie en betrokkenheid en zo weinig mogelijk hiërarchie of afhankelijkheden. 

 

bekijk ons hands-on team

Hoe helpt de Stanwick business consultant?

Wij helpen een helder inzicht te verwerven in de dwingende redenen om een teamgerichte organisatie te bouwen en een aangepaste strategie uit te tekenen.

Op basis van de jarenlang opgebouwde ervaring in het begeleiden van organisaties, aangevuld met bevindingen uit recent onderzoek en mede geïnspireerd door de samenwerking met instanties als Flanders Synergie, heeft Stanwick zijn Organisational Development (OD) assessment ontwikkeld. 
Aan de hand van een analyse van een organisatie vanuit 7 invalshoeken geeft de OD assessment inzichtelijk vorm aan sterkte en groeipotentieel van organisaties. Deze 7 invalshoeken zijn:

 1. TAO (zingeving en doelgericht veranderen),
 2. teamwerk,
 3. groei naar autonomie en empowerment,
 4. organisatorische ondersteuning,
 5. graad van ondernemerschap,
 6. wijze van leiden,
 7. aangepaste structurering of organisatie-ontwerp.

Op basis van de resultaten tekenen wij met de klant een heldere visie en een concreet veranderingstraject uit. Wij vergezellen en ondersteunen u in het implementatietraject.

Lidewij Van Nevel

Ervaring spreekt

Samenwerking en betrokkenheid maken het verschil

Lidewij Van Nevel