Holacracy ... de 6 evoluties

Holacracy ... de 6 evoluties
Holacracy
Het Nieuwe Organiseren
Teamwork

Onze bedrijfsomgeving is een enorm complex en snel evoluerend systeem (geworden). Te complex om centraal en pyramidegewijs aan te sturen. Een starre hiërarchie is niet opgewassen tegen die complexiteit. Dus … toekomstige organisaties evolueren van hiërarchische, bureaucratische pyramides tot performante en voortdurend in beweging zijnde systemen van gespreide bevoegdheden, gedeeld leiderschap en collectieve intelligentie. De Holacracy is zo’n nieuw besturingssteem dat wendbaar is en voordurend transformeert.

Aan de basis liggen enkele geloofsprincipes

  • We hebben geen bazen en zijn gelijkwaardige collega’s
  • Medewerkers komen hun afspraken die ze onder elkaar maken gewoon na
  • Organisatiestructuren zijn voortdurend in beweging als een levend ecosysteem

Is Holacracy de volgende hype in organisatie-ontwikkelingsland? Verre van. In Stanwick zien we dit als de volgende reële, veelbelovende en noodzakelijke evolutie op het continuüm van zelfsturing. Waar zitten dan die evoluties? 

  1. Structuren (die we vandaag nog teams noemen) starten met werkbare (maar niet noodzakelijk perfecte) afspraken die vervolgens worden bijgestuurd op basis van voortschrijdend inzicht. Op deze manier ontstaat een proces van continu verbeteren in de manier waarop het team werkt.
  2. Sturing en leiderschap liggen niet meer bij één centrale figuur maar worden gedeeld, leiderschap wordt zo meer dan ooit een teamcompetentie.
  3. Elk teamlid heeft één of meer duidelijk omschreven rollen met verantwoordelijkheid EN bevoegdheid om autonoom besluiten te nemen. Ook rollen worden voortdurend bijgestuurd op basis van voortschrijdend inzicht, door het ganse team. Een rol heeft een duidelijk doel, beslaat een duidelijk afgebakend domein en is gebonden aan een resultaatsverbintenis. Deze rollen zijn uniek en niet meer stabiel in de tijd.
  4. Spanningen (dingen die niet lopen zoals we we willen) binnen de samenwerking worden op een positieve manier gebruikt als brandstof voor verandering, deze spanningen worden zichtbaar gemaakt en worden weggewerkt zodat de structuren alsmaar sterker worden.
  5. Rollen vormen samen een cirkel die een specifieke functie vervult binnen de organisatie (vandaag noemen we dit een team). Een team bestaat in eerste instantie uit personen, een cirkel uit rollen. Die rollen worden door de leden van de cirkel zelf bepaald in een regelmatig roloverleg.
  6. We maken een onderscheid tussen werk- en roloverleg. In het werkoverleg staat het dagelijks werk centraal, in het roloverleg wordt de manier van werken besproken. Door die 2 gesprekken uit elkaar te halen ontstaat veel meer duidelijkheid.

Holacracy is een manier van organiseren waarbij de structuur zich voortdurend aanpast op basis van ‘spanningen’ die dienen als brandstof om de manier van werken steeds te verberteren. Meer weten en leren over Het Nieuwe Organiseren, netwerkorganisaties en/of Holacracy? Contacteer ons

 

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email