IDEWE en Stanwick, een coalitie voor meer persoonlijke veerkracht.

IDEWE
Ondernemerschap

Wat gebeurt er als 2 professionele dienstverleners , eerder toevallig, elkaar ontmoeten in een gezamenlijke opdracht bij een klant? In het geval van IDEWE, een externe preventiedienst, en Stanwick Consultants, een management adviseur, ontstaat er dan iets unieks. Een gesprek met 2 hoofdrolspelers die mee aan de wieg stonden van deze samenwerking: Liese Huysmans, Preventieadviseur Psychosociale aspecten en Nick Vanhalst, bestuurder in Stanwick.

Liese: “Alhoewel we onafhankelijk van elkaar door de klant werden ingehuurd, bleek snel dat IDEWE en Stanwick elkaar konden aanvullen en dat we zeer complementair waren in het gezamenlijke project, het opzetten en uitbouwen van een strategie rond psychosociaal welzijn.

Nick: “ Terwijl wij aanvankelijk het projectmatige voor onze rekening namen en IDEWE eerder de werkvorm en het juridische kader, zijn de rollen mettertijd naar elkaar toegegroeid. We vragen ons vandaag niet af wie wat doet maar het “vloeit” gewoon.”

Liese: “ In eerste instantie hebben we samen met de klant een aanpak neergezet waarbij we een unieke en krachtige aanpak uitrolden om de bij wet bepaalde ‘risico-analyse voor psychosociale aspecten’ uit te voeren. Alle medewerkers gaan in een 5-jaar cyclus met hun teams in dialoog over hoe het gesteld is met hun mentaal welzijn: hoe gaat het mij, met jou, met ons?”

Nick: “ Van daaruit groeide al snel de noodzaak om met name leidinggevenden sterker te maken in het monitoren van hun eigen mentaal welzijn, dat van hun teamleden om indien nodig op de juiste manier te kunnen ingrijpen. De onderwerpen die aan bod komen in de workshops zijn gezonde veerkracht, het stress-mechanisme en de evolutie van burn-out, omgaan met stress-signalen, de rol van de leidinggevende hierin en het voeren van gesprekken met medewerkers in verschillende stadia ziekte of afwezigheid. Deelnemers vinden dit zeer zinvol en een echte zegen. Ik zie leidinggevenden wroeten met de ellende van hun mensen en zich luidop de vraag stellen ‘waarom heb ik dit niet eerder opgemerkt, verdorie!”

Liese: “De workshops worden samen uitgerold door IDEWE en Stanwick, samen gefaciliteerd, niemand die het verschil opmerkt tussen de 2 dienstverleners. Heeft wellicht alles te maken met ons gedeeld waardenpatroon en onze gezamenlijke, geïntegreerde kijk op mensen. Dit kunnen aanbieden voelt als een echte luxe voor de deelnemers: mensen die met hetzelfde worstelen, over hiërarchische grenzen heen in een gefaciliteerde setting, dit blijft speciaal. En daarbij kunnen wij als facilitator en klankbord terugvallen op onze ervaring als psycholoog, Nick voegt er nog zijn jarenlange ervaring als leidinggevende aan toe."

Het partnership tussen IDEWE en Stanwick krijgt ook verder vorm. Nu zien we nog beter waar we elkaar kunnen aanvullen op vlak van expertise en er is ook genoeg overlap in stijl en wat ons echt uniek maakt is de aandacht voor het individu en het feit dat we het management van onze klanten hierop aanspreken.

Het laatste woord is aan Nick en Liese.

Nick: “De samenwerking voelt vertrouwd en collegiaal. Het geeft voor mij een goed gevoel dat ik enerzijds soms kan improviseren binnen het thema mentaal welzijn maar dat er ook een expert naast mij staat die ook het wetmatige bewaakt. Ik noem dit het bewaken van de orthodoxie, wanneer en hoe kan en moet ik dingen escaleren.”

Liese: “Ach, ik wil niet altijd als expert gezien worden. Integendeel, IDEWE en Stanwick vinden zichzelf vooral in de pragmatiek en we maken een soms loodzwaar onderwerp (psychosociaal welzijn) vooral lichter en behapbaar."

 

Heb je vragen rond begeleiding van het psychosociale welzijn van je medewerkers, teams, afdelingen of organisatie, workshops stress & veerkracht , het managen van persoonlijke energie … contacteer ons vrijblijvend. Wij helpen je verder.

 

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email