Innovatieve Arbeidsorganisaties (IAO) ontwikkelen

IAO
IAO
Innovatieve Arbeidsorganisatie

Operationele uitmuntendheid (OpEx) realiseren met gedreven, betrokken medewerkers in uitdagende jobs, daar streeft een Innovatie Arbeidsorganisatie (IAO) naar. Elk bedrijf streeft naar economische toegevoegde waarde: winstgevendheid, het bereiken van strategische doelen, maximale klantentevredenheid genereren, slagvaardigheid, innovatie … Daartoe zet het bedrijf middelen en mensen efficiënt en duurzaam in.

Een operationeel excellente bedrijf mikt ook op sociaal-maatschappelijke toegevoegde waarde door aandacht te hebben voor de kwaliteit van de arbeid en de betrokkenheid van de medewerkers. Betrokken medewerkers blijven langer enthousiast aan de slag, zijn slagvaardiger, zijn fysiek en mentaal meer paraat. In haar organisatie-ontwerp geeft dit bedrijf vorm aan zinvol en uitdagend werk in een context van gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap. Zelfsturende teams zijn hierin de bouwstenen.  

Op Vlaams niveau trekt Flanders Synergie IAO

Flanders Synergie promoot, bevordert en initieert innovaties op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid (meer “actieve” jobs).

Stanwick heeft door Flanders’ Synergie erkende Sr adviseurs IAO die bedrijven helpen in het anders organiseren.

Dit houdt onder meer in:

  • Verduidelijken van visie op IAO, op maat van elk bedrijf
  • Mobiliseren van alle stakeholders
  • Begeleiden van het veranderproces
  • Analyseren van huidig en gewenst organisatie-ontwerp
  • Definiëren van de lay-out van de werkstromen
  • Ontwerpen van zinvol werk, met voldoende regelvermogen en regelmogelijkheid
  • Opzetten en ontwikkelen van teamwerk
  • Versterken van nieuwe competenties
  • Introduceren van effectief Visual Management
  • Coachen naar gedeeld en distributief leiderschap 

Rond Organisatie-ontwerp, IAO en zelfsturende teams heeft Stanwick referenties in KMO-, MO- en grote bedrijven als: Kim’s Chocolate, Eclair NV, Van Hoecke NV, Lotus Bakeries NV, J&J Pharma Operations, Pfizer.

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email