“Success doesn’t just happen. It’s planned for”

FPO roadmap

Stanwick’s roadmap voor succesvolle organisatieontwikkeling

De huidige business context vraagt om alerte, wendbare organisaties. Hoe kunnen we onze organisatiestructuren ontwerpen en laten evolueren zodat ze met die snelle en soms radicale veranderingen kunnen omgaan? Hoe kan de noodzakelijke wendbaarheid worden ingebouwd? En vooral, hoe beginnen we hieraan?

Om het veranderproces in te gaan hanteren we een transformatie-aanpak waarbij aandacht wordt geschonken aan een projectmatige invoering. In Stanwick kiezen we voor een dynamische, transparante aanpak waarbij op een systematische manier 4 fasen worden doorlopen

  1. Diagnose en scope
  2. Organiseren van de transformatie
  3. Uitrol van de implementatie
  4. Structureel borgen
Future Proof Roadmap

In de eerste fase stellen we samen met de klantorganisatie de doelstellingen scherp, peilen we de verandercondities, brengen we de betrokken partijen in kaart, kiezen we de voortgangsindicatoren en maken we een betrouwbare organisatiefoto, in feite een beeld van de bestaande organisatiedynamiek en structuur aan de hand van ons TAO-assessment.

In de volgende fase gaan we aan de slag met de geïdentificeerde verbeterdomeinen; die geven we vorm in een gedragen transformatieplan en koppelen er een gericht en effectief communicatieplan aan vast.

Om vervolgens in een derde fase de uitrol van de implementatie samen met de ganse organisatie te faciliteren

  • (her)ontwerpen van de organisatiestructuur
  • versterken van de betrokkenheid en/of vergroten van de autonomie, op individueel of teamniveau
  • ontwikkelen van gedeeld leiderschap en het stimuleren van ondernemerschap
  • faciliteren en stimuleren van nieuwe betekenisgeving en identiteitswerk voor leidinggevenden

De laatste fase, de borging, is cruciaal. Verbeteringen dienen verankerd, zo niet is er een risico dat men vervalt in een status quo.  Net daarom zorgen we voor een structurele nazorg, “progress reviews”, voldoende training en documentatie, inbouwen van leerstops en eventuele bijsturing.

Met de Stanwick roadmap structureren en systematiseren we het veranderproces, sturen we continu op resultaten maar laten ruimte voor voortschrijdend inzicht waardoor voldoende wendbaarheid wordt gegarandeerd.

Meer inzichten in onze aanpak gewenst? Contacteer ons vrijblijvend.

 

 

 

Organisational design

Stanwick ondersteunt bedrijven bij het ontwerpen van nieuwe organisatiestructuren waarin het terug centraal stellen van het primaire kernproces essentieel is om vervolgens het teamwerk rond dit proces te organiseren met zoveel mogelijk autonomie en betrokkenheid en zo weinig mogelijk hiërarchie of afhankelijkheden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email