Waarom is het hebben van green belt projecten goed maar het denken in een Operational Excellence roadmap beter?

opex roadmap
Lean
Six Sigma
Green belt
Training

“From good to great…”

 

Het denken in een Green Belt project is waardevol omdat het zich richt op het verbeteren van specifieke processen binnen een organisatie en teams (productie, customer service, supply chain, maintenance). Het is een gestructureerde aanpak (DMAIC: Define Measure Analyse Improve Control) die gericht is op het oplossen van problemen, het verminderen van verspilling (“waste”), het optimaliseren van processen en het maximaliseren van waarde voor de klant.

 

Aan de andere kant is het denken in een OPEX (Operational Excellence) roadmap breder en holistischer. Het gaat verder dan individuele projecten en richt zich op het creëren van een cultuur van continue verbetering in de hele organisatie.

Hier zijn enkele voorbeelden uit de praktijk waarom we vanuit Stanwick sterk geloven in het opstellen en monitoren van een OPEX roadmap:

1. Cultuur van Continue Verbetering: Een OPEX roadmap richt zich op het opbouwen van een cultuur van continue verbetering (CI: continuous improvement) binnen de organisatie. Het omvat het betrekken en ontwikkelen van medewerkers op alle niveaus, het stimuleren van ideeën en suggesties voor verbetering en het opzetten van feedbackmechanismen. Dit bevordert een duurzame verbetercultuur die verder gaat dan enkele individuele projecten.

2. Strategische afstemming: Een OPEX roadmap richt zich op de strategische doelstellingen en competitieve organisatiestrategie (customer intimacy, operational excellence, product leadership) en zorgt ervoor dat verbeteringsinitiatieven in lijn zijn met deze doelstellingen. Het biedt een raamwerk om de verbeteringsinspanningen (green belt projecten) te prioriteren op basis van de organisatorische doelen en de verwachte impact.

3. End-to-End benadering: Een OPEX roadmap behandelt niet alleen individuele processen, maar kijkt ook naar het grotere geheel. Het identificeert de end-to-end waardestromen (“value stream mapping”) en brengt de onderlinge afhankelijkheden en knelpunten in kaart. Door de focus te leggen op de gehele waardeketen (value chain), kunnen organisaties grotere verbeteringen realiseren en de impact op meerdere processen en afdelingen maximaliseren. Het verschil tussen suboptimalisatie en algemene optimalisatie van de waardestroom.

4. Maximale impact: Door te denken in een OPEX roadmap kunnen organisaties grotere, strategische verbeteringen realiseren die een brede impact hebben op meerdere KPI's en aspecten van de bedrijfsvoering. Het stelt organisaties in staat om te streven naar Operational Excellence op de lange termijn en niet enkel naar korte termijn verbeterprojecten te kijken.

 

Conclusie

Hoewel Green Belt projecten belangrijk zijn om specifieke processen te verbeteren en snel resultaat te halen, biedt een OPEX roadmap een holistischere benadering die gericht is op het creëren van een cultuur van continue verbetering en het behalen van bredere organisatorische doelen (een meer strategische en duurzame aanpak). Het combineert individuele green belt projecten binnen een overkoepelend kader en helpt bij het maximaliseren van de bedrijfsbrede impact. In een ideale wereld zien we in iedere organisatie (eender welke sector) deze 2 verbeterhefbomen. Green Belt projecten en Operational Excellence roadmap gaan dus hand in hand met elkaar.

 

Wat is jouw Operational Excellence roadmap? Hoe begin je aan een operational excellence roadmap?

Wat is jouw Green Belt Lean Six sigma trainingsaanpak? Ontdek onze Green Belt Lean Six Sigma training

Bij Stanwick begrijpen we de waarde van een Green Belt Lean Six Sigma training en bieden we hoogwaardige professionele cursussen die zijn ontworpen om jouw organisatie en jouw persoonlijke groei naar nieuwe hoogten te stuwen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze trainingen je kunnen helpen om je doelen te bereiken.

Geïnteresseerd in meer? Bekijk onze klantcases waar we de aanpak en het resultaat in detail beschrijven.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email