Wat zijn de voordelen van O.E.E. te gebruiken in productie organisaties?

OEE stanwick
Lean Manufacturing
Lean

Het implementeren van O.E.E. in een operationele omgeving biedt diverse voordelen voor organisaties die streven naar verbeterde operationele efficiëntie (Operational Excellence, Continuous Improvement mindset) en concurrentievermogen.

Hieronder delen we 10 voordelen die we vanuit Stanwick merken vanuit diverse Operational Excellence en Lean trajecten die werkten op O.E.E.:

 1. Vermijden van suboptimalisatie: aangezien O.E.E. niet 1 magisch getal is maar bestaat uit verschillende dimensies (zie berekening O.E.E.) zorgt het voor een cross-departementele KPI. Verschillende afdelingen werken dus samen richting 1 gemeenschappelijk doel. Als metafoor: we roeien als organisatie op die manier in dezelfde richting en we maken 1 roeier niet sneller als de andere.
 2. Diepgaand inzicht: O.E.E. biedt gedetailleerd inzicht in de prestaties van operationele processen, waardoor organisaties beter kunnen begrijpen waar en waarom verliezen en verspillingen optreden. Dit inzicht vormt de basis voor gerichte verbeteringsinspanningen. “Let the data do the talking, not the engineers”.
 3. Efficiëntieverbeteringen: Door O.E.E. te implementeren en te volgen, kunnen organisaties de specifieke oorzaken van verlies identificeren, zoals downtime, snelheidsverlies en kwaliteitsproblemen (zie componenten van O.E.E.). Dit stelt hen in staat om doelgericht maatregelen te nemen om deze verliezen te minimaliseren en de algehele efficiëntie te vergroten. “Alles wat je aandacht geeft, groeit”.
 4. Kostenbesparingen: Het verminderen van ongeplande downtime, het minimaliseren van afkeuringen en het verbeteren van de outputkwaliteit leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.
 5. Verhoogde productiviteit: Door de prestaties en kwaliteit van processen te optimaliseren, kunnen organisaties meer bereiken met hun bestaande middelen en capaciteiten.
 6. Verbeterde productieplanning en reactievermogen (agile): O.E.E. stelt organisaties in staat om beter te plannen vanuit de inzichten in het prestatieverlies en zo te helpen bij het anticiperen op potentiële knelpunten.
 7. Kwaliteitsverhoging: Omdat O.E.E. de kwaliteitscomponent meet, helpt het bij het identificeren van kwaliteitsproblemen en defecten. Dit resulteert in een verbeterde productkwaliteit en vermindert de hoeveelheid afgekeurde producten.
 8. Cultuur van continue verbetering: O.E.E. bevordert een cultuur van continue verbetering binnen de organisatie. Medewerkers worden gestimuleerd om proactief problemen op te lossen, inefficiënties aan te pakken en bij te dragen aan de optimalisatie van processen.
 9. Data-Driven besluitvorming: O.E.E. implementatie vereist nauwkeurige gegevensverzameling en -analyse. Hierdoor kunnen organisaties beslissingen nemen op basis van feitelijke gegevens, wat resulteert in meer gefundeerde besluitvorming en minder op aannames gebaseerde strategieën.
 10. Concurrentievoordeel: Organisaties die O.E.E. effectief toepassen, kunnen hun concurrentiepositie versterken. Ze kunnen flexibeler reageren op marktveranderingen, klantbehoeften beter vervullen en een aantrekkelijkere partner zijn voor samenwerkingen.

Vanuit Stanwick hebben we diverse O.E.E. verbeterprogramma’s ondersteund in zowel KMO’s als internationale (multi-site) organisaties. Het gebruiken van O.E.E. als KPI in organisaties biedt zowel meetbare resultaten op korte als op lange termijn en dit op verschillende domeinen in productie:

 • Machine
  • Minder stilstand en onderhoudskosten
  • Beter beheer van de levenscyclus van de apparatuur
 • Personeel
  • Verhoogde productiviteit door een betere zichtbaarheid in de operaties en door operators meer mogelijkheden te geven
 • Proces
  • Verhoogde productiviteit door knelpunten te identificeren
 • Kwaliteit
  • Hogere kwaliteit, minder uitval

 

Wat is de rol van een Stanwick consultant bij O.E.E. verbeteringen?

Vanuit Stanwick hebben we 3 mogelijke rollen die we opnemen in operational excellence trajecten waarbij we de overall equipment effectiveness (O.E.E.) verbeteren:

 • Stanwick trainer
 • Stanwick consultant
 • Stanwick interim project manager

Leer meer over de 3 rollen: https://www.stanwick.be/nl/over-stanwick

Wat zijn de Stanwick cases in Operational Excellence trajecten?

Vanuit Stanwick hebben we diverse O.E.E. transformatietrajecten ondersteund in tal van sectoren (chemie, farma, petrochemie, voeding, bouwindustrie).

Leer meer over onze cases: https://www.stanwick.be/nl/cases

Contacteer ons gerust voor meer info.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email