Conflicten oplossen

Bosch case Stanwick

“We hebben Stanwick gevraagd om ons in het oplossen van een delicate interpersoonlijke conflictsituatie te ondersteunen. Stanwick wist het vertrouwen van alle betrokken partijen te winnen en paste een professionele mediatie aanpak toe. We zagen dat er stap voor stap terug vertrouwen tussen de conflict partijen ontstond en dat de relaties normaliseerden. Stanwick werkte als het ware als katalysator of ‘smeerolie’ in onze afdeling.”

Gert Vanderheyden, Robert Bosch
Director Mini Factory Rubber

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Toolbox