De kracht van QRM

Bekaert case Stanwick

"Met de hulp van Stanwick slaagde een metaalverwerkend bedrijf erin een plan te maken om de doorlooptijdreductie met 90% te reduceren. Volgens de principes van Quick Response Manufacturing (QRM) werd er gefocust op tijd in plaats van op kosten. Daardoor vielen er barrières in het traditionele denken weg, wat leidde tot de mogelijkheid om de MCT (Manufacturing Critical-path Time) te reduceren van 80 dagen tot 8 dagen."

Wire Rope Industries
Part of Bekaert group 

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.