Design of Experiments

Bayer case Stanwick

Met (6 sigma) verbeteringsprojecten proberen we de belangrijkste procesparameters te vinden om een proces te begrijpen, te kunnen bijsturen en beheersen. Het uitvoeren van experimenten is hierbij essentieel, waarvoor de Design-of-Experiments methode (DOE) uitermate geschikt is.

Tot voor kort echter waren “relatief” veel experimenten nodig, zeker als je meerdere procesparameters tegelijkertijd wilt bestuderen. Met de uitvinding van de Definitive Screening Designs (B. Jones and Nachtheim) komt DOE binnen handbereik van ieder bedrijf, zelfs in productie-omgeving. In het artikel (Chemical Engineering Journal) hebben we bij Bayer Crop Science (voordien Monsanto) de vergelijking gemaakt tussen de Definitive Screening Design aanpak en een klassiek Response Surface Design (RSM is een soort optimalisatie design). De resultaten zijn verbluffend. Voor de analyse van 6 procesparameters werden met een DSD in slechts 13 experimenten zeer gelijkaardige resultaten bekomen als bij vereiste 90 experimenten volgens de RSM methode.

Met de Definitive Screening Designs hebben we in de textiel-, farmacie-, biochemie- en de metaalindustrie reeds mooie resultaten bereikt, zowel in labo- als in productie-omgeving. De DSD’s brengen de 6 sigma aanpak in een hogere versnelling.

Problem solving

Heeft u te maken met problemen in het productieproces die soms opduiken maar waar u de grondoorzaak niet van kent? Er bestaan verschillende problem solving methodologieën ontwikkeld, maar ze hadden steeds 4 logische stappen gemeenschappelijk: definieer het probleem, zoek de grondoorzaken, zoek oplossingen voor de grondoorzaken en borg de oplossingen in de organisatie.