Doorvertalen van strategie

Wouters case Stanwick

"De aanpak om met een 3-tal krachtig geformuleerde doelstellingen (X+3), doorbraken te realiseren op een aantal kerngebieden, daarover overeenstemming te bereiken dank zij een systematische voorbereiding, maakt veel energie vrij bij het leidersteam dat op een gefocuste manier aan de slag gaat."

Luc Dewitte
CEO Lipa-groep

Future-proof organisation

De wereld om ons heen verandert. Nieuwe businessmodellen, nieuwe organisatievormen, nieuwe technologieën. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en ze vormen een steeds grotere bedreiging voor onze huidige manier van werken. Dit geeft het gevoel dat je je niet moet afvragen of jouw bedrijf hetzelfde gaat meemaken, maar wanneer dit gaat gebeuren?