Lean Green Belt en Black Belt training

Castrol case

Binnen Castrol zijn we ervan overtuigd dat de principes van Lean Manufacturing en Continuous Improvement de basis vormen om verliezen in performantie te begrijpen en aan te pakken. En om deze overtuiging in praktische verbeterprojecten te kunnen omzetten, hebben we bij Stanwick aangeklopt omdat zij opleidingen konden geven specifiek op maat van onze business. Bij elk element van een Lean productiesysteem kon Stanwick verschillende heel concrete en herkenbare voorbeelden aanhalen om de theorie te verduidelijken. 

Hierdoor hebben 8 deelnemers uit verschilende departementen, met nieuwe inzichten en veel enthousiasme, een Lean Green Belt Project succesvol voltooid. Tijdens deze training en tijdens de implementatie van de projecten, werden de deelnemers verplicht om op een andere manier te kijken naar de organisatie en processen binnen hun specifieke afdeling en de link naar andere afdelingen. We merken nu een hecht team dat sterker is geworden in het (h)erkennen van verliezen en in het benoemen van flows binnen manufacturing. Via deze aanpak zijn verbeteringen aangebracht aan processen die anders niet in vraag werden gesteld. We kunnen dan ook aantonen dat deze opleiding de investering meer dan overtroffen heeft. Het is nu aan ons om deze verbetercultuur verder te laten groeien in ons bedrijf.

An Carpentier
Continuous Improvement in Manufacturing

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Toolbox