Magazijn van de toekomst

Sack zelfbouw Stanwick management consultants

“Wij als Sack Zelfbouw kennen een sterk stijgende groei, mede door Covid en het daardoor stijgende aantal zelfbouwers gaat de omzet flink stijgen. Dit wil natuurlijk zeggen dat we als bedrijf stappen moeten zetten, vooral efficiënter gaan werken en groeien in magazijnbeheer en stockmanagement. Voor deze uitdaging zagen we Stanwick als ideale partner. Al snel volgde een gestructureerde analyse voor de current state, dit door interviews met alle stakeholders, observaties op de shopfloor en het analyseren van onze beschikbare data. Hieruit volgde een duidelijke OPEX roadmap met verschillende subprojecten. Later volgde verschillende praktische workshops met onder meer visual management, layout optimalisaties om flow te creëren en ERP-integratie waarin iedereen betrokken werd, dit resulteerde in verbetervoorstellen met een hoge buy-in van de verschillende werknemers. Nadien bleef het niet bij een eindrapport maar werden er ook trainingen voorzien om de nieuwe Operational Excellence tools leren toe te passen. Op deze manier staan we als Sack weer sterker om verder te groeien.”

Jan De Buck
CEO

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.

Data analytics & insights

Data-analyse als motor voor excellente organisaties: hoe leggen we samen de lat hoger? Accelereer in procesverbetering, gebruik je data organisatiebreed en verkrijg uitstekende resultaten.