Waarom kiezen voor een assessment bij aanvang van een traject in Operational Excellence?

Waarom kiezen voor een assessment bij aanvang van een traject in Operational Excellence?
Factory of the Future
Assessment

Elk traject in Operational Excellence (OPEX) starten we met een assessment van de huidige situatie. Zo blijft het OPEX-verhaal geen theoretische oefening, maar kan er vanuit de specifieke context van het bedrijf gehandeld worden. Met andere woorden: we vertrekken vanuit de praktijk van vandaag om samen met jou te beraadslagen over welke implementatiestappen het beste resultaat garanderen. En daarbij helpt het om vanuit een extern standpunt en expertise te kijken naar de huidige manier van werken.

Voor ons is een assessment een doorgedreven analyse van de huidige situatie waarin het bedrijf zich vandaag bevindt. Het heeft als doel om (1) de huidige situatie goed te begrijpen, (2) het verbeterpotentieel juist in te schatten en (3) een toekomstvisie en actieplan op te stellen. Hierbij kijken we niet enkel naar het proces, maar ook naar de mensen in het proces en de achterliggende systemen. Want deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het langetermijneffect van de verbetering is immers rechtstreeks gerelateerd aan de kwaliteit van de oplossing, de acceptatie van de mensen voor deze oplossing en de borging in de bestaande systemen.

Inhoudelijk is ons assessment gebaseerd op 4 pijlers: 

  1. Observaties helpen ons om snel een beeld te vormen van het reilen en zeilen in de organisatie.  Op basis van deze observaties maken we vaak een Value Stream Map of een andere proces map om de opgedane kennis te kunnen delen.
  2. Interviews met de sleutelfiguren in de organisatie zijn uitermate belangrijk omdat we hier niet alleen de kennis en inzichten meekrijgen van de eigen medewerkers, maar ook input vergaren rond de mensen in het proces.
  3. Data-analyse dient ter ondersteuning van de observaties en interviews en heeft als voornaamste doel om verbeterpotentieel te kwantificeren. Daarnaast geeft het ook een eerste beeld over de gebruikte (IT-)systemen.
  4. Specifieke opvolging wordt gedaan waar nodig. Gekende pijnpunten worden in diepte geanalyseerd om onmiddellijk de opbrengst in te schatten en oplossingen aan te reiken.

OPEX assessment

Door onze drive voor resultaten zijn we het aan onszelf verplicht om te beginnen met een analyse van de huidige situatie. Want hoewel elke actie of tool in Operational Excellence een verbetering teweeg brengt, is het toch vooral de juiste combinatie en volgorde van verbeter-initiatieven die het succes van een OPEX-traject bepalen. Daarom durven we na een assessment ook garanties geven over het langetermijneffect van jouw OPEX-verhaal.

opex roadmap

 

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email