Coaching ... what's in a name?

Coaching ... what's in a name?

Iedereen coacht iedereen en op alles! Toch beschrijft coaching oorspronkelijk een heel duidelijk afgebakend gebied: coaching vindt plaats als noch de coach (of leidinggevende) noch de coachee (of medewerker) aan het begin van een coachingtraject een oplossing voor ‘het probleem’ heeft. Even vergelijken dan maar … 

Wat is Training? 

Als trainer wil ik aan mijn klanten/medewerkers zo veel mogelijk kennis overbrengen. Tijdens een training investeer ik veel tijd om de deelnemers stap voor stap te begeleiden, het geleerde in de praktijk te brengen. Hun kennisniveau zal zelden of nooit het niveau van de trainer overstijgen. 

En raad geven? 

Raad geven houdt in dat ik als consultant (of leidinggevende) weet ‘hoe het moet’ en verwacht dat mijn klant (medewerker) het doet zoals ik denk dat het juist is. Dat is een beproefde methode als het snel moet gaan en als de verantwoordelijkheid bij de consultant (leidinggevende) ligt en blijft liggen. Ook bij het volgende probleem weet men me dan te vinden …  

Wanneer begeleiden? 

Er is ook nog het begeleiden van mensen: dikwijls worden we geconfronteerd met dingen die we niet kunnen veranderen. Begeleiden van een coachee (medewerker) bestaat dan hoofdzakelijk in het actief luisteren zonder op de een of andere manier zelf actief te worden. Situaties waar men een medewerker geen salarisverhoging kan aanbieden of waar hij of zij een dierbare heeft verloren, zijn maar twee voorbeelden, waar deze stijl kan helpen.

Coaching … ? 

Wat is dan coaching? En wat is het voordeel? Tijdens het coachen ondersteunt de coach (leidinggevende) de coachee (medewerker) om zelfstandig en zelfverantwoordelijk op zoek te gaan naar oplossingen voor zijn probleem in een bepaald gebied. Nieuwe kennis wordt gecreëerd. Er worden oplossingen gegenereerd die exact bij deze coachee (medewerker) passen. De volgende keer zal de coachee (medeweker) in een soortgelijke situatie dus zonder ondersteuning verder kunnen. De prijs voor deze manier van werken ligt voornamelijk in de tijdsinvestering. Basisvoorwaarde voor deze manier van werken is het zeker het vertrouwen in de oplossingscapaciteiten van de coachee (medewerker) en het accepteren dat zijn of haar verdere ontwikkeling volledig onafhankelijk wordt van de kennisstand van de coach (leidinggevende). Dit kan ook als grote kans gezien worden. Dus: wie traint, raad geeft of begeleidt is NIET aan het coachen!

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email