Design of Experiments - Innovation requires an experimental mindset

Stanwick - Design of experiments

Waarom?

Verantwoordelijken voor productie, engineering, onderhoud of kwaliteit spenderen heel wat tijd aan het plannen en uitvoeren van proeven. Jammer genoeg gebeuren die proeven niet altijd onder de meest ideale omstandigheden. Onze intuïtie en, jammer genoeg, soms onze opleiding leren ons ten onrechte dat we best slechts één parameter ineens veranderen omdat we anders niet weten wat we doen. Dit leidt dan onvermijdelijk tot wat men noemt de ”One-Factor-At-the-Time” aanpak. Onze intuïtie blijkt echter geen goede leermeester te zijn wat betreft het uitvoeren van proeven.

Wat?

Design of Experiments (DoE) is een methodiek om met zo weinig mogelijk proeven een maximum aan informatie te bekomen over de effecten en interacties van procesparameters op de outputs waarin we geïnteresseerd zijn. Relatief recent is de nieuwe Definitive Screening Design (DSD) tool aan het arsenaal van Design of Experiment tools toegevoegd waardoor we met nog minder proeven nog meer informatie kunnen verzamelen. In verschillende industrieën (metaal, farmaceutica, textiel, petrochemie) hebben we deze DSD tool reeds verschillende malen succesvol toegepast.

Voor mijn organisatie?

In september organiseert Stanwick een open Design of Experiments opleiding waar we inzoomen op de praktijk van Design of Experiments. We starten vanaf de basis terminologie tot de advanced tools. Meer info kan je vinden op onze event pagina.

Problem solving

Heeft u te maken met problemen in het productieproces die soms opduiken maar waar u de grondoorzaak niet van kent? Er bestaan verschillende problem solving methodologieën ontwikkeld, maar ze hadden steeds 4 logische stappen gemeenschappelijk: definieer het probleem, zoek de grondoorzaken, zoek oplossingen voor de grondoorzaken en borg de oplossingen in de organisatie.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email