Hoe omgaan met complexiteit in de klantenvraag?

Hoe omgaan met complexiteit in de klantenvraag?
Supply Chain Management
Complexiteit
Operational Excellence

Tegenwoordig lijkt het product-portfolio van onze klanten wel uit hun voegen te barsten, waardoor de productieprocessen steeds meer onder druk komen te staan. Dit verschijnsel catalogeren we dan als complexiteit. Want verwacht de eindklant inderdaad niet steeds meer een persoonlijke toets op de producten die hij/zij koopt?

Om deze complexiteit goed te begrijpen, kijken we tijdens een assessment naar het ganse portfolio en hoe dit zich over de tijd gedraagt. Met name het volume ten opzichte van de schommelingen worden product-specifiek geanalyseerd en gevisualiseerd in de volgende grafiek.

Supply Chain management  - complexiteit

Deze grafiek is een typisch beeld van een product-portfolio. Linksboven staan producten die we allemaal graag produceren, namelijk de “runners” die altijd verkopen en die ook stabiel zijn. Klassiek zijn dit de producten waar de lean tools het beste voor werken en waarbij je ook de meest fantastische resultaten kunt halen.

Rechtsbeneden zijn de producten die vanuit een productieperspectief geen interessante producten zijn, namelijk onstabiele “slowmovers”. Maar in plaats van onmiddellijk deze producten af te serveren, kijken we liever wat de toegevoegde waarde van deze producten is en hoe we er dan het best mee omgaan.

Door deze analyse te maken, krijgen we een goed begrip van de klantenvraag en zijn we in staat om deze klantenvraag te spiegelen aan de bestaande productieprocessen en –systemen. En dat levert telkens weer verrassende inzichten om te starten met een “operational excellence” traject.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email