Waarom O.E.E. (overall equipment effectiveness) gebruiken als performantie indicator?

OEE stanwick
Lean Manufacturing
Lean

Het O.E.E. als smartwatch van je industrieel bedrijf.

“Als je het niet kan meten, dan kan je niet verbeteren” (Peter Drucker). Als we bijvoorbeeld een marathon willen lopen, dan gaan we ook vaak kijken naar de indicatoren zoals hartslag en gewicht om dit doel te bereiken.

Dezelfde gedachte is van toepassing op het optimaliseren van productie: de organisatie heeft nood aan een GLOBALE performantie indicator, die toelaat om de winstgevendheid van het productieapparaat te meten en om acties voor verbetering te starten waarin alle afdelingen en niveaus zichzelf in kunnen identificeren en die kan helpen bij het vinden van een gemeenschappelijke basis.

Speciek voor de procesindustrie typisch kapitaalintensief, wordt O.E.E. veel gebruikt als een maatstaf voor het gebruik van activa (asset utilisation) en kosten.

Het is ook vaak een benchmark KPI voor verschillende lijnen en zelfs verschillende fabrieken. In dat geval is het belangrijk dat O.E.E. op een consistente en correcte manier wordt berekend.

Finaal zien we ook een stijgende druk op doorlooptijden en produceren aan de hoogste kwaliteit en de laagste kost. Het meten van de performantie van het machinepark en integrale productie dringt zich op.

We gebruiken dus O.E.E. als hulpmiddel om continu te verbeteren (kaizen, streven naar perfectie) en de resultaten visueel op de shopfloor of in management dashboards te tonen. Het doel is niet het louter hebben van de O.E.E., het doel is om O.E.E. te gebruiken als middel om te evolueren richting operational excellence.

 

 

Wat is de rol van een Stanwick consultant bij O.E.E. verbeteringen?

Vanuit Stanwick hebben we 3 mogelijke rollen die we opnemen in operational excellence trajecten waarbij we de overall equipment effectiveness (O.E.E.) verbeteren:

  • Stanwick trainer
  • Stanwick consultant
  • Stanwick interim project manager

Leer meer over de 3 rollen: https://www.stanwick.be/nl/over-stanwick

Wat zijn de Stanwick cases in Operational Excellence trajecten?

Vanuit Stanwick hebben we diverse O.E.E. transformatietrajecten ondersteund in tal van sectoren (chemie, farma, petrochemie, voeding, bouwindustrie).

Leer meer over onze cases: https://www.stanwick.be/nl/cases

Contacteer ons gerust voor meer info.

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email