Process Improvement training

Delhaize case Stanwick

"De mensen zijn zeer tevreden over het Yellow Belt programma voor procesverbetering. Het slaagt erin onze boodschappen over te brengen, de inhoud af te stemmen op Delhaize en haar huidige uitdagingen, leerrijk te zijn en toch interactief te blijven, pragmatisch en hands-on (iets wat mensen zullen kunnen toepassen), onze Delhaize D4SE aanpak te integreren, een Stanwick trainer te hebben die goed aangeschreven staat omwille van zijn/haar expertise en geloofwaardigheid, niet alleen een training te geven maar ook mensen te stimuleren om het in de praktijk om te zetten, door het project en de mensen op te volgen en het met plezier te doen. Dit betekent dat we nu een solide trainingsbasis hebben, passend bij onze Delhaize noden en cultuur. Het zal worden uitgerold voor nog meer leden van de business- en managementgroep."

Dries D'hooghe
Director Efficiency and Process Improvment   

Process improvement

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Lean, TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op.
Toolbox