Standaard werk 4.0 - hoe je kan evolueren naar een Factory of the Future

Standaard werk 4.0 - hoe je kan evolueren naar een Factory of the Future
Operational Excellence
Factory of the Future
Standaard werk
Digitalisatie

Procedures en instructies: de industrie-en dienstensector hanteert ze dagelijks.

Denken we maar aan de vele verplichte kwaliteitscontroles (FDA, IFS, ISO, …), preventieve onderhoudsacties, rondgangen (5S, veiligheid, …) of dagelijks rapporteren van lijnparameters (snelheid, temperatuur, …). Eén voor één worden ze typisch uitgevoerd aan de hand van papieren formulieren, alsook de terugkoppeling ervan. En dit op basis van procedures en instructies waarvan de kans groot is dat men niet de meest recente of correcte versie gebruikt. Naast het genereren van foutieve data, vraagt dit ook een enorme tijdsinvestering voor de verantwoordelijken. Immers, na een controle dient men deze informatie te verzamelen en in te geven in een systeem. Dit zal op zijn beurt de kans op het creëren van incorrecte gegevens vergroten.

Een speerpunt van Factory of the Future is het digitaliseren van processen. Eén van de filosofieën hierachter is om naar een papierloze omgeving te evolueren.

Beeld je in dat we meteen de resultaten van het maandelijks onderhoud digitaal rapporteren, procesparameters direct online invoeren, … Predictief onderhoud en oorzaak probleemanalyse worden dan een stuk eenvoudiger om te implementeren. Uiteindelijk streven we allemaal naar een Factory of the Future die steunt op robuuste processen.

Lees meer over onze partnership met een echte Factory of the Future!

Future-proof organisation

De wereld om ons heen verandert. Nieuwe businessmodellen, nieuwe organisatievormen, nieuwe technologieën. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en ze vormen een steeds grotere bedreiging voor onze huidige manier van werken. Dit geeft het gevoel dat je je niet moet afvragen of jouw bedrijf hetzelfde gaat meemaken, maar wanneer dit gaat gebeuren?
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email