Blog

Bayer Crop Science & Stanwick - samen six sigma in een hogere versnelling brengen

Met (6 sigma) verbeteringsprojecten proberen we de belangrijkste procesparameters te vinden om een proces te begrijpen, te kunnen bijsturen en beheersen. Het uitvoeren van experimenten

Sanofi Geel en Stanwick - een hecht partnership

Sanofi in Geel heeft als organisatie een duidelijke keuze gemaakt voor de Insights Discovery ® tool en de ondersteuning vanuit Stanwick.

Spanningen in je team? … Goed zo!

Spanningen in je team worden vaak als negatief ervaren en elk heeft zo zijn eigen manier om hiermee om te gaan: sommigen willen er liever niets over horen, willen het zeker niet benoemen, anderen w

“Het is intussen bewezen dat technologie meer jobs creëert dan laat verdwijnen”

Industrie 4.0 zorgt voor een nooit eerder geziene revolutie. Bedrijven die hier niet tijdig of juist op inspelen, dreigen de boot te missen. Hoe pak je het aan als Belgisch bedrijf?

"Toelaten dat dingen bottom-up veranderen"

“Elk modern bedrijf is vandaag continu in verandering.” Dat weet Nick Vanhalst, directeur van consultingbureau Stanwick.

"Het Nieuwe Organiseren", de video van onze workshop

Cyane organisaties, Netwerkorganisaties, Holacracy, Zelfsturende organisaties… Deze concepten kleuren vandaag het denken over organisatievormen.

Industrie 4.0 – bedreiging of opportuniteit

Woensdag 22 augustus organiseerde Mediaplanet een panelgesprek over industrie 4.0 (of ook de vierde industriële revolutie).

The times, they are a-changing

Come gather ’round people Wherever you roam And admit that the waters Around you have grown

Wegwijs in het Land van Persoonlijkheidstesten

Stanwick krijgt regelmatig vragen rond het gebruik van persoonlijkheidstesten:

Holacracy ... de 6 evoluties

Onze bedrijfsomgeving is een enorm complex en snel evoluerend systeem (geworden). Te complex om centraal en pyramidegewijs aan te sturen.