Co-sourcing, samen resultaten neerzetten en operationele processen aansturen

Co-sourcing

"Co-sourcing is het proces om welbepaalde business activiteiten uit te besteden (outsourcing) aan een externe partij" 

Wanneer je geconfronteerd wordt met een dringende nood tot veranderen maar niet de juiste competenties of leiders aan boord hebt, dan reikt Stanwick de oplossing aan. Wij hebben professionele adviseurs met de juiste competenties die jou kunnen helpen bij het implementeren van verandering samen met het opvolgen en managen van de day-to-day operaties en dit typisch voor een periode van 9 tot 18 maanden. 

Mogelijke vraagstukken zouden kunnen zijn:

 • Maak de organisatie meer klantgeoriënteerd en verbeter de "performance"
 • Introduceer Operational Excellence (OPEX) om de flexibiliteit, performance, asset utilisation te verbeteren of bereid de organisatie voor op een Factory of the Future traject
 • Leiden van een strategisch belangrijk project:
  • Introduceer een 6 sigma aanpak in verschillende locaties
  • Re-engineer de bedrijfsprocessen
  • Een nieuwe strategie ontwikkelen
 • Installeren van een Project Management Office (PMO)
 • Een Master Black Belt die samen met een team van Green en Black Belts, een lastig en kritisch kwaliteitsprobleem oplost

Stanwick beheert de day-to-day activiteiten en doet dat parallel met de "breakthrough" uitdagingen en veranderingen. Onze kennis delen we en transfereren we naar de nieuwe manager(s), van zodra zij aan boord zijn.

Enkele voorbeelden van recente Stanwick co-sourcing projecten

Master Black Belt 

Stanwick werd gevraagd om een probleemoplossende cultuur te implementeren (gebaseerd op 6 sigma) voor alle procesingenieurs in 20 plants wereldwijd (metallurgische sector.) Het doel was om professioneler en sneller te worden in het oplossen van sporadische en chronische problemen in productie, engineering en R&D. Stanwick voerde dit project uit onder leiding van een Master Black Belt, gedurende een periode van 8 jaar, in nauwe samenwerking met de Global Technical manager, een 'corporate' technisch team en de lokale technische- en kwaliteitsmanagers. 

De rol van Stanwick: 

 • We ontwikkelden een specifiek trainingsaanbod en voerden alle trainingen uit in alle plants wereldwijd (Green, Black en Yellow belts).
 • We faciliteerden talrijke workshops om proces- en klantproblemen op te lossen, zowel in de plants als bij de klanten zelf.
 • We introduceerden een specifieke methodologie (“IS-IS NOT”) om de root cause analyse te versnellen en dit voor zowel proces- als kwaliteitsproblemen. We leidden mensen op tot facilitatoren die deze methodologie leerden toepassen, o.a. in de 8D klachtenbehandeling.
 • We ontwikkelden een cultuur rond het uitvoeren van DOE (Design of Experiments) workshops door middel van het toepassen van specifieke tools zoals Split plot en Definitive Screening Designs.
 • We hielpen mee om een cultuur te creëren van 'delen van knowhow en informatie' over verbeterprojecten in het wereldwijde netwerk van de klant. 

 

Project Management Office (PMO)

Het doel was om een project management office (PMO) op te zetten in de commerciële EMEA-organisatie van een groot farmaceutisch bedrijf om de business planning en het product portfolio planning proces te ondersteunen. Stanwick hielp de interne PMO director gedurende een periode van 3 jaar in het ontwikkelen en uitvoeren van een multi-generation project voor het opzetten van een project management office, het identificeren van de nodige middelen, bepalen van de governance structuur, processen en IT-systemen.

De rol van Stanwick: 

 • Ontwikkeling en het continu verbeteren van de PMO processen en systemen en de ondersteuning van de roll-out van deze processen en systemen naar alle gebruikers in EMEA (inclusief training)
 • Het borgen van de integratie in overeenstemming met de andere business processen
 • Voorzien van benchmarks en "best practices"
 • Het opzetten van een communicatiestrategie, de ontwikkeling en uitvoering van het change- en communicatieplan
 • Leveren van project management ondersteuning
 • Coachen en sturen van de interne en externe PMO resources

Na 3 jaar, werd het PMO succesvol overgedragen aan de interne organisatie.

 

OPEX 

Doel van het project was het implementeren van een andere mindset in productie met meer eigenaarschap voor operatoren en de implementatie van een "continue verbetercultuur" (bouwsector). Stanwick had de verantwoordelijkheid om gedurende een periode van 12 maanden, in de tijdelijke rol van plant manager, de dagelijkse operaties in productie, onderhoud en QA te leiden volgens een vooropgesteld plan.

De rol van Stanwick: 

 • Het definiëren van de nodige KPI’s (QCDISME) voor de verschillende organisatieniveaus, met daaraan vastgekoppeld de nodige overlegstructuren (operators, middle management en management)
 • De organisatiestructuur ontwikkelen door het introduceren van shift leaders en aanstellen van nieuwe managers
 • Introduceren van teams om kwaliteitsproblemen op te lossen in productie, afval te verminderen en de orde en netheid te verbeteren. Deze teams zorgden samen voor een productiviteitsverhoging van 10%.
 • Een verhoogde flow in productie door het nivelleren ("levelling") van de verschillende productieactiviteiten en het reduceren van de tussenstocks.

In tussentijd, kon het bedrijf zich focussen op het aanwerven van de juiste persoon voor de positie van plant manager. Stanwick werkte via een cosourcing aanpak en transfereerde op een snelle manier de kennis en praktijken naar de nieuwe manager die onmiddellijk aan de slag kon met de nodige focus op het langetermijnplan voor de plant (investeringen in de fabriek, acquisities in andere landen, het subcontracteren van sommige activiteiten, …).

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email